Normalizacja dla Smart Cities - konferencja
Idea smart city Patronaty Warsaw Smart City Zaproszenia

Normalizacja dla Smart Cities – konferencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [zaproszenie]

Już po raz drugi Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konferencję z cyklu „Normalizacja dla Smart Cities”. Podczas konferencji uczestnicy poznają praktyczne aspekty wykorzystania normy PN-ISO 37120 umożliwiającej efektywniejsze działanie w zakresie usług miejskich i polepszanie jakości życia mieszkańców. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada br. w Warszawie. Udział bezpłatny.

Obecnie idea inteligentnych miast nie jest tylko szumnym pojęciem, jest realnym wyzwaniem w kształtowaniu ich zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, podążaniu za przemianami globalnymi. Zmiany te dotyczą m.in. wydajności energetycznej, transportu i komunikacji, infrastruktury, ekologii i są ściśle związane z nowoczesną technologią i inwestowaniem w wiedzę i społeczeństwo.

Smart City nie powstanie bez norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które miasta mogą wykorzystywać i dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb.

Polski Komitet NormalizacyjnyPodczas konferencji uczestnicy poznają praktyczne aspekty wykorzystania normy PN-ISO 37120 umożliwiającej efektywniejsze działanie w zakresie usług miejskich i polepszanie jakości życia mieszkańców. Zostaną przywołane międzynarodowe, regionalne i krajowe inicjatywy normalizacyjne na rzecz inteligentnego miasta, a także cele, korzyści i wyzwania związane z przekształcaniem miasta w Smart City. Taką transformację ma już za sobą Gdynia – pierwsze certyfikowane miasto w Polsce na zgodność z normą ISO 37120. Gościem konferencji będzie wiceprezydent Gdyni, który powie o doświadczeniach związanych z procesem certyfikacji, a ekspert PKN zaprezentuje schemat certyfikacyjny – istotny dla miast ubiegających się o tę certyfikację. Zostanie także scharakteryzowane miasto, które potrafi sprostać wyzwaniom przyszłości. Czy będzie to idealne Smart City?

Konferencja odbędzie się 16 listopada br. w EuroCentrum Office Complex (Al. Jerozolimskie 134, Warszawa).

Szczegółowy program konferencji (PDF)

Formularz rejestracyjny

Smart City Blog jest patronem medialnym konferencji.