VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod tytułem „Normy + miasto = Smart City"
Blog Idea smart city Patronaty Relacje

Normy + miasto = smart city. Prezentacje i nagrody podczas konferencji „Normalizacja w Szkole”

15 marca br. w Warszawie Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował 8. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Hasłem przewodnim w tym roku były „Normy + miasto = smart city”. W trakcie spotkania ogłoszono również laureatów konkursu dla uczniów i nauczycieli. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Konferencji było m.in. ukazanie norm jako źródła wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, lub zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawnia proces podejmowania decyzji. Te wszystkie elementy mają zachęcić nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Norma PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia jest często nazywana normą Smart City. Dzięki niej możemy mierzyć rozwój miast w czasie, a także porównywać poszczególne miasta między sobą.

Prezentacje ekspertów

Konferencja „Normalizacja w Szkole” składała się z dwóch części. W pierwszej przedstawiciele organizatora – Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zaproszeni goście wystąpili z kilkoma interesującymi prezentacjami:

 • „Normalizacja dla smart cities” – Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych w PKN,
 • „Miasto inteligentne w praktyce” – Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent miasta Gdynia ds. jakości życia,
 • „Orange dla miast inteligentnych” – dr inż. Sebastian Grabowski, Dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii Orange Polska,
 • „Miasto inteligentne – wyzwanie dla administracji” – dr Tomasz Kulisiewicz, Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem,
 • „W jaki sposób miasto może być ekologicznie inteligentne? Ciekawe projekty” – Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
 • „Smart city dla małych i średnich miast” – Artur Tusiński, Burmistrz Podkowy Leśnej.

Wszystkie prezentacje można pobrać ze strony Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Następnie goście wzięli udział w krótkiej dyskusji panelowej.

Laureaci VI konkursu „Normalizacja i ja”

W dalszej części konferencji podsumowano VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. W tym roku nadesłano 151 prace: 76 grafik, 54 esejów, 11 filmów i 10 scenariuszy lekcji.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod tytułem „Normy + miasto = Smart City"

Oto lista nagrodzonych nauczycieli i uczniów:

W kategorii SCENARIUSZ LEKCJI:

 • I miejsce: Elżbieta Replińska, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
 • II miejsce: Aneta Kotala, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie
 • III miejsce:Magdalena Ankiewicz-Kopicka, nauczyciel w X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni

W kategorii GRAFIKA:

 • I miejsce: Weronika Krawczyk, uczennica II klasy w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku
 • III miejsce: Paulina Kołak, uczennicy II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
  Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać drugiego miejsca w tej kategorii

W kategorii ESEJ:

 • I miejsce: Bartłomiej Jakoniuk, uczeń II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie
 • II miejsce: Adam Skorupski, uczeń klasy Id technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” w Warszawie
 • III miejsce: Paweł Kapela, uczeń I klasy Technikum w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

W kategorii FILM:

 • I miejsce: Igor Białk, uczeń II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie
 • II miejsce: Kamil Oleszkiewiczi Paweł Urzenitzok, uczniowie III klasy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu
  Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać trzeciego miejsca w tej kategorii.

Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Wręczenie nagrody „Promotor Edukacji Normalizacyjnej”

Promotor Edukacji Normalizacyjnej to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

W tym roku, tytułem tym wyróżniono Bożenę Mayer-Gawron – eksperta MEN z zakresu kształcenia zawodowego oraz Katarzynę Majewską-Mrówczyńską,dyrektora Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydent Miasta Gdyni.

Patroni Medialni:Perspektywy, Studia.net, Studies.info, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.

Fot. Polski Komitet Normalizacyjny