Wadowice - nowe logo
Aktualności Blog Przestrzeń

Nowa, spójna identyfikacja wizualna Wadowic

Wadowice wprowadzają nową identyfikację wizualna miasta. Czym to uzasadniają? Początkiem prac nad uporządkowaniem przestrzeni publicznej miasta. To z pozoru absurdalne uzasadnienie do mnie bardzo przemawia. Pokazuje działanie przemyślane i przygotowane, z jasno określonym celem. Chcemy do porządku zmusić innych, zaczynamy porządki od siebie samego. Super podejście.

„Urząd Miejski przygotowuje regulacje dotyczące ładu przestrzennego: umieszczania reklam, informacji wizualnych oraz małej architektury. Duża część tych obiektów i nośników należy do instytucji komunalnych, ich wygląd zostanie uporządkowany i ujednolicony w pierwszej kolejności. Do tego potrzebny jest jednolity system identyfikacji wizualnej, oparty o usystematyzowaną kolorystykę, typografię, formaty, zasady kompozycyjne oraz podstawę takiego systemu – znak miasta.”

Wadowice - nowe logoUrząd miasta, we współpracy ze specjalistą od heraldyki oraz wyspecjalizowaną w grafice użytkowej agencją Studio Otwarte, przygotował zmiany. Duże zmiany, które – jeśli uda się je wdrożyć – uporządkują oprawę wizerunkową miasta. Na co dzień w identyfikacji wizualnej używana będzie symplifikacja herbu: łatwiejszy w używaniu, zgeometryzowany i uproszczony symbol odwołujący się do herbu:

Uproszczoną wersją herbu będą się posługiwać wszystkie komunalne instytucje i spółki. Opracowana została również kolorystyka, liternictwo i układ graficzny wszystkich miejskich dokumentów, publikacji, akcydensów, oznaczeń, nośników informacyjnych i promocyjnych.

Wadowice - nowe logo

Jak przygotowano zmianę?

Przy okazji przygotowywania zmian powstał sympatyczny film promujący zmianę identyfikacji wizualnej Wadowic i w bardzo sympatycznej formie wyjaśniający proces zmian.

Koszt

Koszt stworzenia logo miasta, systemu oznaczeń dla jednostek oraz koncepcji marki wyniósł 31 365 zł. Moim zdaniem to nie dużo za tak przemyślaną, spójną i całościową koncepcję. Teraz wszystko w rękach urzędników.

Na podstawie: Urząd Miasta Wadowice
Grafiki: Urząd Miasta Wadowice