Nowe Scenariusze Miast
Zaproszenia

Poznań: Wystawa „Nowe Scenariusze Miast. Projektowanie dla miasta w procesie zrównoważonego rozwoju” [zaproszenie]

Od 11 maja do 3 czerwca w  Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu można zwiedzać wystawę „Nowe Scenariusze Miast. Projektowanie dla miasta w procesie zrównoważonego rozwoju”. Wystawa jest próbą przybliżenia i określenia działalności, która mieści się w ramach koncepcji zrównoważonego projektowania miast. Dokumentacje zdjęciowe, konkretne realizacje, prototypy, a nawet próbki materiałów, mają być bodźcem do rozpoczęcia rozmów i refleksji na temat zrównoważonego projektowania w mieście.

Zrównoważone projektowanie miast to koncepcja wieloaspektowa, dlatego trudna do jednoznacznego zdefiniowania. W samym pojęciu zrównoważonego rozwoju zawarta jest jednak wskazówka, która mówi o tym, że projektowanie dla miasta powinno być zintegrowane: powinno maksymalizować wynikające z niego korzyści społeczne (ASPEKT SPOŁECZNY), powinno racjonalnie wykorzystywać zasoby i sprawnie kierować gospodarką miejską (ASPEKT GOSPODARCZY) oraz powinno dbać o środowisko miejskie, dążąc do rozwoju jego różnorodności (ASPEKT ŚRODOWISKOWY).

Dodatkowo na uwagę zasługują wprowadzane przez miasta STRATEGIE MIEJSKIE, realizujące świadomą politykę miejską, opartą właśnie na zasadach zrównoważonego rozwoju. Rozwiązują one problemy związane między innymi z położeniem geograficznym, klimatem, problemami historycznymi, społecznymi, kulturowymi czy gospodarczymi. Ciekawym aspektem kształtowania przestrzeni miejskiej są również powstające TERMINY, które opisują nowe zjawiska miejskie i ułatwiają dyskusję nad zrównoważonym projektowaniem miast.

Zarówno strategie miejskie, jak i wspomniane terminy, zostaną umieszczone na jednej ze ścian galerii, tak aby stały się integralną częścią opowieści wokół centralnego trzonu ekspozycji – trzech platform. Każda z nich, dedykowana jest innemu aspektowi projektowania zrównoważonego dla miasta – aspektowi społecznemu, gospodarczemu i środowiskowemu.

z zapowiedzi wystawy na arsenal.art.pl

Kuratorem wystawy jest Paweł Grobelny we współpracy z Ewą Dulcet oraz Martyną Świerczyńską. Wystawa odbywa się w ramach Poznan Design Festiwal 2018.

Wystawa jest prezentowana w Galerii Miejskiej Arsenał (Stary Rynek 6) w Poznaniu.  Godziny otwarcia: poniedziałek nieczynne, wtorek – sobota 12 — 19, niedziela: 12 — 16.

Grafika: Facebook / Wystawa Nowe Scenariusze Miast // Poznań Design Festiwal 2018