Zieleń na dachu
Ekologia Patronaty Zaproszenia

O inteligentnych miastach na konferencji Centrum UNEP/GRID-Warszawa [zaproszenie]

Przypominam, że już 15 września odbędzie się konferencja „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego”, podczas której odbędzie się polska prezentacja najnowszego raportu o stanie środowiska Europy. O wyzwaniach dla miast, wynikających z raportu, będą dyskutować uczestnicy jednej z sesji tematycznych: „Droga do miasta o zrównoważonym rozwoju. Innowacyjne technologie w urzeczywistnianiu idei inteligentnych miast”.

Zgodnie z raportem UN-HABITAT (Global Activity Report 2015), w roku 2008 liczba ludności świata zamieszkującej obszary miejskie przekroczyła liczbę ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Przewiduje się, że do roku 2050 ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkało w miastach! Szacunki są nawet wyższe dla region europejskiego: przewiduje się, że już w roku 2030 ok. 79% ludności naszego kontynentu będzie mieszkało w miastach. Nieubłaganie wkroczyliśmy w ‘millenium miast’. Ich zrównoważony rozwój jest więc wyzwaniem dla zarządzających, dla biznesu, dla nauki, ale również dla samych mieszkańców.

„Ludzie przemieszczają się do miast w poszukiwaniu lepszej pracy i wyższego standardu życia. Wzrost liczby mieszkańców miast tworzy ograniczenia i wyzwania związane ze wzmożoną konsumpcją i popytem na ograniczone zasoby naturalne (np. energia, woda, czyste powietrze, tereny zielone) oraz na ważne usługi, takie jak np. dostęp do wody pitnej i kanalizacji, transport, opieka zdrowotna czy edukacja. Miasta, z uwagi na złożoność problemów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i środowiskowych, łączą w sobie wiele systemów. W zasadzie mogą być rozumiane jako swoiste systemy systemów (metasystemy).” – czytamy w zapowiedzi sesji poświęconej zrównoważonym miastom.

Konferencja „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego”Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) odnosi się do powyższych wyzwań w 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals): „Stworzyć inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta” wskazując, że to miasta będą odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Dynamika rozwoju miast jest przede wszystkim ogromną szansę dla zrównoważonego rozwoju w ogóle. Koncepcja miasta zdrowego, zielonego oraz zrównoważonego bazuje na podejściu holistycznym, łączącym zaangażowanie polityków, zmiany instytucjonalne, edukację, partnerskie planowanie połączone z aktywnym angażowaniu mieszkańców w proces podejmowania decyzji, a także inne innowacyjne projekty dla poprawy środowiska miejskiego i zdrowia zamieszkujących w nim ludzi.

Jak należy rozumieć termin ‘miasto inteligentne’ czy też ‘miasto zrównoważone’? Jak współpraca sektora publicznego, prywatnego i akademickiego oparta na łączeniu wiedzy i umiejętności korzystania z najnowszych technologii może wspierać miasta w ich drodze do inteligentnego, a zarazem zrównoważonego rozwoju? Jaka jest rola Internetu Rzeczy (Internet of Things) a jaka aktywnego obywatela w budowie zrównoważonych, inteligentnych miast? – to tezy postawione przed uczestnikami dyskusji. Będą nimi: jako moderator prof. Peter Nijkamp (Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia) oraz prelegenci: Leszek Drogosz (Urząd m.st. Warszawy), prof. Robert Olszewski (Politechnika Warszawska), Pierre-Louis Ouvrard (Philips Lighting Eindhoven), Robert Pratt (International Institute for Energy Conservation, IIEC, USA), prof. Henk Scholten (Vrije Universiteit Amsterdam, Holandia), Robert Widz (Fundacja OMNIGEA) oraz Frederic Dot (Dassault Systèmes).

„Spróbujemy wskazać kluczowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem dużej aglomeracji, omówić dodatkowe korzyści płynące z wdrożenia inteligentnego systemu oświetleniowego oraz w jaki sposób Internet Rzeczy oraz technologie geoprzestrzenne wspierają osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej. Pochylimy się również nad zagadnieniem aktywnej partycypacji mieszkańców w budowanie – przy zastosowaniu nowoczesnych technologii – miasta inteligentnego i zrównoważonego.” – zapowiadają organizatorzy konferencji.

UNEP GRID WarsawKonferencja „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Odbędzie się 15 września 2016 r. w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4, które jest współorganizatorem konferencji. Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane poprzez formularz rejestracyjny. Więcej informacji na stronie www.gridw.pl/geo6.

Blog Warsaw Smart City jest partnerem medialnym wydarzenia.

 

Fot. Pixabay