6. Forum Rozwoju Mazowsza - debat o smart city
Relacje Warsaw Smart City

O smart city podczas Forum Rozwoju Mazowsza

Ostatnio modne stały się debaty o smart city. Nie mogło takiej dyskusji zabraknąć również podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza. W debacie prezydentów i burmistrzów Warszawę reprezentował wiceprezydent Michał Olszewski, który przekonywał, że w stolicy wiele dzieje się w obszarze smart city. Czy mu się to udało?

Zapytany przez moderatora o przykłady działań w tym obszarze, wymienił – podobnie zresztą jak dwa tygodnie wcześniej wiceprezydent Jarosław Jóźwiak podczas II Forum Smart City – wymienił projekt Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 1915. Faktycznie, ujednolicony dla całego miasta system kontaktu z mieszkańcami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji (telefon, email, strona www, aplikacja mobilna, fakx, chat) jest pomysłem wpisującym się w schemat miasta smart. Choć Warszawa 19115 nie działa idealnie, co wynika przede wszystkim ze skomplikowanej struktury miasta i nie zawsze przejrzystego podziału kompetencji, to jest to rozwiązanie przydatne i coraz częściej wykorzystywane przez mieszkańców.

Z kolei na pytanie dotyczące wyzwań stojących przed Warszawą w kontekście smart city, wiceprezydent Olszewski wymienił dwa obszary: przyciąganie do Warszawy cennych osób z zagranicy oraz poprawę jakości powietrza. Ciekawie brzmi szczególnie ta pierwsza kwestia, która rzadko pojawia się w publicznym dyskursie. Nie od dziś wiadomo, że przewagę konkurencyjną uzyskują państwa/miasta, które mają wewnętrznie zróżnicowane społeczeństwa. Polska, a za nią i Warszawa, jest pod tym względem homogeniczna. Dlatego warto walczyć o różnorodność i przyciąganie wartościowych ludzi z różnych zakątków świata. Choć mam nadzieję, że nie chodzi tu wyłącznie o pojedyncze wybitne osoby, lecz o rzesze np. młodych ludzi, którzy w Polsce i Warszawie chcieliby zdobywać wykształcenie i realizować się zawodowo, najlepiej w rozmaitych zaawansowanych technologicznie dziedzinach.

Zdaniem mówcy, aby zachęcić takie osoby do przyjazdu do Warszawy, ważnym będzie zapewnienie im oferty „na start”,  czyli np. rozwijanie oferty mieszkaniowej.

W debacie, oprócz przedstawiciela Warszawy, wzięli udział: prezydent Radomia Radosław Witkowski, burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński oraz wiceprezydent Płocka Jacek Terebus, który w jednej ze swoich wypowiedzi podkreślał, że zainstalowanie liczników przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach usprawniło w sposób zauważalny ruch samochodów w mieście. W Warszawie takie rozwiązanie, znane w wielu krajach całego świata, jest niemożliwe, bo w sprawach stołecznych ulic rządzi niepodzielnie miejski inżynier ruchu Janusz Galas…