Słoń
Blog Idea smart city Patronaty

Obudźmy Słonie. Polacy bardzo nisko oceniają gotowość polskich miast na największe wyzwania…

Jak wiecie, mam zaszczyt być ambasadorem kampanii Obudźmy Słonie”, organizowanej przez Pracownię Miejską projektu mieszkańcy zostali zostali zapytani, czy ich miasta są gotowe na główne wyzwania, przed którymi staną w nadchodzących latach. Badanie jest prowadzone w ramach kampanii crowdfundingowej, której celem jest wydanie książki o przyszłości polskich miast.

Czy Twoje miasto jest gotowe na przyszłość?

Poniżej mapa dotychczasowych odpowiedzi na pytania zadane mieszkańcom (tutaj w pełnej rozdzielczości w formacie PDF – prawie 9MB). Pytania zostały pogrupowane na 5 kategorii (Konsekwencje zmian klimatu, Konsekwencje migracji, Starzenie się mieszkańców, Zmiany technologiczne, Pogorszenie kondycji psychicznej mieszkańców), a odpowiedzi można udzielać w pięciostopniowej skali (od bardzo dobrze do bardzo słabo).

Wciąż można wziąć udział w badaniu – wystarczy wejść na stronę i odpowiedzieć na pytania.

Czy Twoje miasto jest gotowe na przyszłość?

Miejskie Czarne Słonie

Książka „Miejskie Czarne Słonie” to interpretacja trendów, które prognozują światowej klasy specjaliści, a do których już dzisiaj powinniśmy się przygotować, aby nie były tragiczne w skutkach. To lektura dla tych, którzy chcą zarządzać miastami, wybierać swoich reprezentantów i żyć świadomie; korzystać z wiedzy i zapobiegać problemom zamiast radzić sobie z ich konsekwencjami.

Na co dzień, w naszej pracy w polskich i europejskich miastach widzimy, że wiedza i poziom przygotowania na kluczowe trendy są dalekie od ideału. Z pomocą ma przyjść właśnie nasza książka „Miejskie Czarne Słonie”, w której opisujemy nie tylko to, w jaki sposób zmiany klimatu, starzenie społeczeństwa, migracje czy technologia będą wpływać na nasze małe, średnie i duże miasta, ale też, jak można się na te zmiany przygotowywać. Ta książka to niezbędnik dla każdego, kto nie tylko chce aktywnie wpływać na swoje miasto, ale i interesuje się złożonymi systemami i problemami.

Poza wydaniem książki, kampania ma na celu pobudzenie debaty wyborczej na temat długofalowych wyzwań dla polskich miast. W tym celu zostało stworzone badanie online, za pomocą którego sprawdzamy, jak mieszkańcy postrzegają sytuację w swoich miastach. W tym tygodniu kampanii, szczególną uwagę poświęcamy zmianom klimatu. Obraz, który wyłania się  z dotychczasowych odpowiedzi nie napawa optymizmem.

Kampanię „Obudźmy Słonie” wspierają: Jerzy Stępień, Edwin Bendyk, Bartosz Węglarczyk, Paweł Oksanowicz, Bogna Świątkowska, Magdalena Kubecka, Marta Żakowska, Bartosz Dominiak, portal crowdfunding.pl.

Do kampanii można się włączyć wchodząc na stronę www.wspieram.to/obudzmyslonie.

Organizatorem kampanii jest Pracownia Miejska: www.pracowniamiejska.pl