Warszawa
Patronaty Zaproszenia

Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” [zaproszenie]

28 marca w Warszawie odbędzie się kolejna interesująca impreza z obszaru smart city. Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i zarazem regionalnym.  Dla większości zainteresowanych tematyką udział w wydarzeniu jest bezpłatny po rejestracji.

Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne i aktualne dla samorządu kwestie związane z tematyką inteligentnych miast. Wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Organizatorzy wydarzenia chcą wraz z jego uczestnikami poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
  • W czym drzemie największy potencjał miast?
  • W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
  • Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu, i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
  • Czym jest Smart Grid – jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
  • Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury – jak go wdrożyć?

Adresatami konferencji są: przedstawiciele władz centralnych i administracji samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych, inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu, przedsiębiorcy oraz media branżowe.

W programie konferencji między innymi :

  • debata otwierająca na temat „Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego”
  • trzy panele dyskusyjne: „Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast”, „Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich” oraz „Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport”
  • prezentacje na temat: transportu niskoemisyjnego, pomiaru skuteczności zarządzania miastem, francuskiego spojrzenia na smart city

Rejestracja

Udział jest bezpłatny dla osób z grupy docelowej (władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa, władze administracji samorządu terytorialnego – gminy,  powiaty  i województwa, przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych, władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, inwestorów krajowych i zagranicznych, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu, przedsiębiorcy, media branżowe).

Udział płatny dotyczy przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych ((1 200 zł netto/os.).

Rejestracji udziału w konferencji można dokonać poprzez formularz.

Patronaty

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:  Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Polski, Ambasada Szwecji Warszawa, Centrum Partnerstwa Publiczno–Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A. Partnerami konferencji są: ThinkIt Consulting sp. z o.o. oraz VOLVO Polska.

Blog Warsaw Smart City jest patronem medialnym konferencji. 

 

Więcej informacji o Ogólnopolskim Kongresie „SMART CITY – założenia i perspektywy” jest dostępne na stronie organizatora.

 

Fot. Pixabay