Parkomat, Ryga, Łotwa
Blog Infrastruktura Mobilność Przestrzeń

Parkowanie w centrach miast. Ryga – 10 zł. W Polsce – maksymalnie 9 zł?

Początek tygodnia spędziłem w Rydze. To były zdecydowanie dwa dobre dni w stolicy Łotwy, choć celem mojej podróży nie był temat inteligentnych miast, lecz udział w 11. Międzynarodowej Konferencji ws. Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (“The Future of Work– Digitalization, Integration and Labour Mobility in the Baltic Sea Region”), organizowanej przez Fundację Friedricha Eberta. Ale znalazłem trochę czasu, aby podejrzeć i same miasto. Sprawdziłem m.in. ile kosztuje parkowanie w centrum.

Okazuje się, że w strefie A płatnego parkowania w Rydze cena pierwszej godziny to ok. 10 zł (2,5 euro), a każda następna to już 12 zł (3 euro). W tym samym czasie w Polsce nakręcana jest panika kierowców, że po kilkunastu latach bez podwyżek mogą wzrosnąć opłaty za parkowanie w centrach największych miast.

Parkomat, Ryga, Łotwa

Obecnie samorządy mogą ustalać opłatę za parkowanie w strefie płatnego pakowanie na maksymalnym poziomie 3 zł za pierwszą godzinę. Taką stawkę ustalono w 2003 roku. W tym czasie pensje Polek i Polaków poszły znacząco w górę, a jednocześnie drastycznie wzrosła liczba samochodów poruszających się po naszych miastach. W efekcie, parkowanie stało się relatywnie tańsze, a zarazem wzrósł popyt na miejsca parkingowe przy zachowaniu w miarę stałej podaży. Jaki jest tego skutek? Mniej więcej taki:

  • kierowcy krążą po centrum miasta, bo nie ma wolnych miejsc parkingowych (w ramach stref płatnego parkowania, bo często obok są prywatne wolne miejsca, ale tam obowiązują zazwyczaj wyższe stawki…)
  • kierowcy parkują na chodnikach, trawnikach i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych – w efekcie niszczona jest infrastruktura, która powstała z naszych podatków
  • zaburzona jest estetyka centrów wielu polskich miast, w których dominującym elementem przestrzeni publicznej jest parkujący samochód.

Rząd, skierował 8 marca br. projektu ustawy, której wprowadzenie w życie umożliwi miastom podniesienie opłat za parkowanie. 12 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie projektu i Sejm zdecydował o jego skierowaniu do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Co przewiduje projekt ustawy?

Projektowane zmiany polegają na podniesieniu limitu opłat za parkowanie w ścisłych centrach miast i dzielnicach dużych miast. Władze miast będą mogły wprowadzić tzw. śródmiejskie strefy płatnego parkowania na terenie „funkcjonalnego śródmieścia, który stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców, jeżeli ustanowienie zwykłej strefy nie jest wystarczające dla realizacji miejskiej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska.”

Wejście w życie ustawy nie oznacza automatycznego podniesienia opłat za parkowanie – będzie to uzależnione od decyzji lokalnych samorządów. Dodatkowo opłaty w takich strefach będą mogły być ustalone przez cały tydzień, a nie tylko w dni robocze, jak ma to miejsce obecnie.

Projekt zmienia też sposób ustalania limitów opłat. W miejsce obecnych sztywnych kwot zostaną wprowadzone limity wyrażone procentem minimalnego wynagrodzenia za pracę. W dotychczasowej strefie płatnego parkowania opłata za pierwszą godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie ok. 3 zł), z kolei w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie ok. 9 zł). Będzie mogła też wzrosnąć kara za parkowanie bez uiszczenia opłaty – z obecnych 50 zł do maksymalnie 10% minimalnego wynagrodzenia, czyli aktualnie ok. 200 zł.

Ciekawy rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie ustawy jest obowiązkowe przeznaczenie 65% wpływów z opłaty za parkowanie w strefie śródmiejskiej tylko na następujące cele: poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej, lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

Które miasta?

Według projektu ustawy, przepisy o śródmiejskiej strefie płatnego parkowania dotyczyć będą 39 miast. Są to kolejno według malejącej liczby mieszkańców: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda, Śląska, Rybnik, Zielona Góra, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Płock, Elbląg, Opole, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz oraz Legnica. Ostateczne decyzje o wprowadzeniu takich stref i wysokości opłat podejmą – w przypadku przyjęcia ustawy – władze lokalne w tych miastach.

Zainteresowanych tematem zachęcam do śledzenia procesu legislacyjnego.