Sieć
Aktualności Idea smart city

Partnerska Inicjatywa Miast: Trwa nabór do pierwszych sieci tematycznych

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło nabór uczestników do nowej inicjatywy. Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) ma na celu wzmacnianie i promocję współpracy oraz wymianę doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.

Według zamierzeń ministerstwa Partnerska Inicjatywa Miast nastawiona jest na działania miękkie. Jest nową formą współpracy miast – sieci, które będą zrzeszać miasta zainteresowane współpracą w danym obszarze tematycznym. Wspólnie będą identyfikować największe wyzwania, wymieniać się dobrymi praktykami i pracować nad możliwymi rozwiązaniami. To będzie mieć przełożenie na wzrost konkurencyjności ośrodków miejskich. Istotą sieci jest więc współdziałanie miast gotowych do poszukiwania i łączenia rozmaitych metod poprawiających warunki rozwojowe.

Sieć to:

 • od 5 do ok. 10 miast partnerskich – może być ich więcej,
 • jedno miasto pełniące rolę lidera,
 • spójność pod względem tematycznym/problemowym,
 • wyrównywanie potencjałów partnerów sieci,
 • miasta z przynajmniej 3 województw,
 • zróżnicowanie makroregionalne.

Na początek: mobilność miejska, rewitalizacja oraz jakość powietrza

Nabór wniosków dla miast-liderów oraz miast partnerskich do pierwszych 3 sieci tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza ogłoszono 20 czerwca i potrwa on 4 tygodnie. Ministerstwo Rozwoju oceni i wybierze projekty do końca sierpnia. Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewidujemy włączenie ok. 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci – praca i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważone użytkowanie przestrzeni.

Do udziału w sieci kwalifikują się miasta oraz formy organizacyjne funkcjonalnych obszarów miejskich (np. związki, stowarzyszenia, porozumienia). Sieć będzie zarządzana przez miasto-lidera, we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem PIM. Produktami PIM w każdym uczestniczącym mieście są dobrze działające Lokalne Partnerstwa, współpracujące nad wybranymi wyzwaniami, których rozwiązania zostaną określone w Miejskiej Inicjatywie Działań oraz na poziomie danej sieci, w Planie Ulepszeń.

Partnerska Inicjatywa Miast: jakie korzyści?

Ministerstwo wskazuje na szereg korzyści, które zyskają miasta uczestniczące w PIM. Są to m.in.:

 • finansowanie (m.in. organizacji spotkań, wyjazdów studyjnych, przygotowania ekspertyz),
 • wsparcie i wiedza eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci,
 • opiekun tematyczny w ramach Sekretariatu PIM (Ministerstwo Rozwoju),
 • bliższe poznanie się oraz wykorzystanie swoich doświadczeń i wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności uczestników sieci poprzez przekazywanie efektywnych i innowacyjnych metod pracy,
 • wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań miast poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania.

Źródło: materiały prasowe Ministerstwa Rozwoju