PFR dla Miast
Blog Idea smart city

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia wsparcie dla inteligentnych miast

W mijajacym tygodniu Polski Fundusz Rozwoju uruchomił interesujący program, którego głównym celem jest wsparcie w rozwoju polskich inteligentnych miast przyszłości. W ramach projektu polskie miasta będą mogły skorzystać z bazy wiedzy, podnieść kwalifikacje, a także pozyskać wsparcie, również finansowe, dla własnych projektów. Inauguracji „PFR dla Miast” towarzyszyła premiera raportu „Samorządy Przyszłości. Przewodnik po najlepszych praktykach ze świata”.

PFR dla Miast

Program „PFR dla Miast” składa się z trzech komponentów:

  • Baza Miejskich Innowacji – inspirujące przykłady najlepszych polskich oraz zagranicznych rozwiązań ułatwiających codzienne życie w mieście. Przedstawiciele miast mogą wzbogacać, dodając do bazy własne projekty, które zostały wdrożone z ich inicjatywy lub w ich mieście.
  • Akademia Miast Przyszłości – innowacyjny, intensywny (i bezpłatny) program edukacyjny, którego najbliższa edycja skierowana jest do przedstawicieli polskich średnich miast (ośrodków pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców). W trakcie 17 dni szkoleń, trwających od 2 kwietnia do 19 listopada 2020 roku, uczestnicy pozyskają wiedzę i opracują strategię rozwoju swojego miasta w ośmiu obszarach: zarządzaniu miastem, mobilności miejskiej, energetyce i środowisku, biznesie i przedsiębiorczości, edukacji, mieszkalnictwie, bezpieczeństwie oraz ochronie zdrowia. Projekt zakończy się galą finałową, w trakcie której przedstawiciele miast wezmą udział w konkursie Miasto Przyszłości 2050 – prezentując wizję swojej strategii w zakresie innowacji, zyskają szansę na jej sfinansowanie. Rekrutacja do pierwszej edycji potrwa do 20 marca 2020 roku.
  • finansowe i pozafinansowe sposoby wsparcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w miastach.

Samorządy Przyszłości. Przewodnik po najlepszych praktykach ze świata

Raport „Samorządy Przyszłości. Przewodnik po najlepszych praktykach ze świata” został przygotowany we wspólpracy PFR i 300RESEARCH. Publikacja składa się z trzech części:

  • wprowadzenia do problematyki miast inteligentnych (w ujęciu smart city trzeciej generacji, anagażującej mieszkańców w rozwój miast),
  • omówienia najważniejszego wyzwania dla smaorządów przyszłości, czy kwestii zmian kliamtu i ochrony środowiska
  • autorskiego wyboru 10 interesujących wdrożeń projektów w obszarze msmart city

Raport można pobrać ze strony PFR – „Samorządy Przyszłości. Przewodnik po najlepszych praktykach ze świata” (PDF)