Sejm RP
Blog Idea smart city

W Sejmie powstała podkomisja ds. inteligentnych miast

Nasz parlament to ostatnio dość gorące miejsce na mapie Polski. Mimo ostrych sporów (walk?) o Sąd Najwyższy i kształt całego systemu polskiego sądownictwa, warto zwrócić uwagę również na nieco spokojniejszy fakt, który miał miejsce w Sejmie w maju, dotyczył tematu smart cities, a przeze mnie – niestety – został przeoczony. Ale dzięki zwróceniu uwagi przez jedną z czytelniczek bloga (Dzięki!), dziś naprawiam ten błąd: w sejmie powstała podkomisja ds. inteligentnych miast.

24 maja 2017 Sejm powołał stałą podkomisję do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności (jako podkomisję Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii). W jej skład wchodzi 8 posłów, reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne poza Nowoczesną. Przewodniczącym jest poseł Piotr Cieśliński (PO), a jego zastępczynią – Barbara Dziuk (PiS). W podkomisji znaleźli się ponadto: Jerzy Bielecki, Jarosław Gonciarz, Krzysztof Kubów, Maciej Masłowski, Krzysztof Paszyk i Dariusz Starzycki. Są to posłowie raczej mało znani, co dobrze wróży pracom komisji. Jest nadzieja na mniej politycznych przepychanek i sporów, a więcej dyskusji i… sporów merytorycznych.

Podkomisja ds. inteligentnych miast była powoływana przez niemal pół roku. 15 grudnia 2016 r. decyzję o jej powołaniu podjęła Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Ponieważ, miała to być podkomisja stała, wymagana była zgoda Prezydium Sejmu, która została udzielona dopiero 8 marca br. Na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w dn. 24 maja posłowie wybrali członków nowej podkomisji.

Do zadań stałej podkomisji do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności należą następujące zagadnienia:

  • określenie ram prawnych dla optymalnego rozwoju inteligentnej infrastruktury elektromobilności,
  • prac legislacyjnych ułatwiających wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań rozwoju w obszarze inteligentnych miast,
  • stworzenie norm prawnych umożliwiających optymalny rozwój i współistnienie inteligentnej infrastruktury dla elektromobilności w ramach systemu inteligentnych miast,
  • opracowanie ram prawnych oraz programu wsparcia rozwoju technologii autonomicznych pojazdów self driving cars,
  • wparcie legislacyjne dla rozwoju i bezkolizyjnego funkcjonowania innowacyjnej infrastruktury, obejmującej różne formy transportu,
  • opracowanie ram prawnych w celu realizacji zrównoważonego rozwoju, rozwiązań typu smart, zapewniających wsparcie przy wdrażaniu innowacji w ramach internetu rzeczy, z naciskiem na obszar szeroko pojętej elektromobilności, inteligentnych pojazdów, budynków i urządzeń gospodarstwa domowego,
  • nawiązanie współpracy z centrami naukowymi i podmiotami badawczymi specjalizującymi się w innowacjach w zakresie wsparcia rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

Pozostaje trzymać kciuki, aby podkomisja ds. inteligentnych miast dołożyła swoją cegiełkę do tworzenia dobrych ram prawnych dla rozwoju smart cities w Polsce.

fot. Wikimedia Commons / VaGla – Piotr Waglowski