Polski Komitet Normalizacyjny
Aktualności Idea smart city

Polski Komitet Normalizacyjny pisze o smart city

Aktualnie Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia trzy publikacje poświęcone tematyce smart city: specjalny numer czasopisma „Normalizacja” oraz dwa z tegorocznych wydań „Wiadomości PKN”. Wydawnictwa są elementem kampanii informacyjnej na temat normy ISO 37120, którą wdrożyła już Gdynia – jako pierwsze polskie miasto.

„Normalizacja” o smart city

Smart City - Normalizacja PKNW czerwcu ukazał się numer specjalny „Normalizacji”, pisma wydawanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Numer w całości został poświęcony tematyce inteligentnych miast i można przeczytać o:

  • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;
  • inteligentnym zarządzaniu energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;
  • znormalizowanych wskaźnikach jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;
  • PN-ISO 37120 i miejskim systemie informacji przestrzennej;
  • przekształcaniu miast w smart city;
  • bezpieczeństwie człowieka w rzeczywistości smart city.

Wydawnictwo w formie elektronicznej można zakupić w sklepie internetowym PKN. Koszt 17,70 zł + vat (w przypadku plty CD – 18,80 zł + vat).

Smart city w „Wiadomościach PKN”

Smart City - Wiadomości PKN Smart City - Wiadomości PKNZ kolei w numerze 5/2017 miesięcznika Wiadomości PKN można przeczytać obszerną relację z konferencji „Normalizacja dla Smart Cities”, którą PKN zorganizował w ramach obchodów Dnia Normalizacji Polskiej. Prelegenci wielokrotnie podkreślali, że w projektowaniu, tworzeniu i rozwoju inteligentnych miast duży nacisk musi być położony na interoperacyjność systemów. Normalizacja jest ważnym czynnikiem wspierającym rozwój smart cities, dzięki normom bowiem poszczególne składniki infrastruktur mogą ze sobą sprawnie współpracować.

Warto również zajrzeć do numeru 3/2017 Wiadomości PKN, w którym zamieszczono trzy materiały na temat energetyki w inteligentnym mieście:

  • Co sprawia, że energia jest inteligentna?
  • Inteligentne miasta zwiększają efektywność energetyczną
  • Smart city – Efektywniejsze wykorzystanie energii – infografika

Wszystkie numery „Wiadomości PKN” są bezpłatnie dostępne w internecie w formacie PDF.