Tramwaj
Aktualności Infrastruktura Mobilność

Polskie miasta inwestują w transport publiczny

7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka się południowej obwodnicy. Umowy o dofinansowanie tych samorządowych inwestycji podpisano w ministerstwie rozwoju.

Wartość 10 przedsięwzięć, które zrealizują Bydgoszcz, Gdynia, Kraków (spółka Trasa Łagiewnicka), Poznań (3 inwestycje), Stargard, Toruń, Tychy i Zielona Góra, wynosi 1,57 mld zł. Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to prawie 860 mln zł. 9 inwestycji dotyczy transportu publicznego. Chodzi przede wszystkim o zakup tramwajów, autobusów, trolejbusów czy o przebudowę torowisk.

Jak poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński niskoemisyjny transport publiczny jest w Programie Infrastruktura i Środowisko trzecim obszarem jeśli wziąć pod uwagę wielkość przyznanych przez UE środków. – Na ten cel mamy w POIiŚ prawie 10 mld zł. Więcej przeznaczyliśmy tylko na drogi i kolej – powiedział. Z tej puli wsparcie w wysokości 3,5 mld zł otrzymały do tej pory 24 inwestycje realizowane w 13 miastach oraz na terenie gmin tworzących  Komunikacyjny Związek Komunalny GOP.

Z kolei projekt Zielonej Góry polega na budowie południowej obwodnicy miasta. Pieniądze na dofinansowanie tego przedsięwzięcia – 114 mln zł – również pochodzą z POIiŚ, ale z innej puli. – W zeszłym roku przeprowadziliśmy konkurs, w którym do dofinansowania wybraliśmy 28 inwestycji. Zielonogórska obwodnica jest jedną z nich. Na 28 projektów przeznaczyliśmy w sumie 3,59 mld zł dofinansowania – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik

Część z ww. 10 inwestycji jest już w realizacji. Terminy ich zakończenia to, w zależności od projektu, lata 2020-2023.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania z zakresu transportu publicznego nie ma inwestycji miast z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla nich przeznaczona jest osobna pula pieniędzy w Programie Polska Wschodnia.

Podstawowe informacje o inwestycjach

TORUŃ

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II

 • Całkowita wartość projektu: 400,40 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 195,6 mln zł
 • Realizacja projektu: 2015 – 2023

Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej (w tym budowę nowej linii do osiedla Jar), a także zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego (niskopodłogowe autobusy hybrydowe
i elektryczne).

BYDGOSZCZ

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy

 • Całkowita wartość projektu: 277,07 mln  zł
 • Dofinansowanie UE: 168,3 mln zł
 • Realizacja projektu: 2016 – 2021

Projekt obejmuje m.in. budowę infrastruktury tramwajowej w ul. Kujawskiej, na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego, wraz z przebudową układu dróg.  Przebudowana zostanie też infrastruktura tramwajowa w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna – Szarych Szeregów – Bełzy. Ww. odcinki zostaną przyłączone do Systemu Transportowego miasta Bydgoszczy (ITS). Inwestycja zakłada też przebudowę
i budowę parkingów oraz zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

KRAKÓW (TRASA ŁAGIEWNICKA S.A)

Trasa Łagiewnicka S.A. – Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej

 • Całkowita wartość projektu: 200,02 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 97,56 mln zł
 • Realizacja projektu: 2016 – 2020

Inwestycja obejmuje budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej na odcinku od
ul. Zakopiańskiej do pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowę istniejącego torowiska w ciągu ul. Zakopiańskiej. Łączna długość wybudowanych i przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 2,3 km.

TYCHY

Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim

 • Całkowita wartość projektu: 164,21 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 100 mln zł
 • Realizacja projektu: 2017 – 2020

Projekt zakłada zakup taboru komunikacji miejskiej: autobusowego i trolejbusowego, pojazdów technicznych, budowę nowej trakcji trolejbusowej (1,9 km) oraz przebudowę zajezdni autobusowej.

POZNAŃ

Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa

 • Całkowita wartość projektu: 100 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 45,42 mln zł
 • Realizacja projektu: 2017 – 2020

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ komunikacyjny obejmujący rejon ulic: Św. Marcin,
27 Grudnia, Pl. Wolności, Mielżyńskiego, Fredry i Towarowa. Planowane  jest utworzenie dodatkowych udogodnień dla ruchu rowerowego, uprzywilejowanie ruchu pieszego oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Łączna długość przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 2,54 km.

Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka

 • Całkowita wartość projektu: 130 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 59,05 mln zł
 • Realizacja projektu: 2018 – 2022

W ramach projektu przebudowany zostanie układ komunikacyjny obejmujący rejon ulicy Ratajczaka. Inwestycja obejmuje budowę nowego i przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego, dostosowanie istniejącego układu drogowego do projektowanej linii tramwajowej, budowę ścieżek i stojaków rowerowych oraz poszerzenie ciągów pieszych. Łączna długość budowanych i przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 1,27 km.

Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego

 • Całkowita wartość projektu: 64,43 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 27,25 mln zł
 • Realizacja projektu: 2018 – 2022

Przedmiotem projektu jest przebudowa torowiska w ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa o łącznej długości 1,24 km.

GDYNIA

Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m. in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia

 • Całkowita wartość projektu: 65,99 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 40,24 mln zł
 • Realizacja projektu: 2017 – 2020

Wybudowany zostanie węzeł integrujący różne środki transportu Gdynia Chylonia, powstaną buspasy
na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni. Gdynia przebuduje także zatoki przystankowe, dostosuje je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zamontuje tablice informacji pasażerskiej.

STARGARD

Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych
o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń

 • Całkowita wartość projektu: 17,22 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 9,8 mln zł
 • Realizacja projektu: 2016 – 2020

Stargard kupi 16 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI.

ZIELONA GÓRA

Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej

 • Całkowita wartość projektu: 152,2 mln zł
 • Dofinansowanie UE: 114,4 mln zł
 • Realizacja projektu: 2018 – 2023

Droga będzie przebiegać przez miasto Zielona Góra (dł. 11 km) i gminę Świdnica (dł. 1,6 km).  Południowa obwodnica ma na celu m.in. przejęcie ruchu drogowego, zarówno z sieci dróg miejskich, jak i z Trasy Północnej (DK32), stanowiącej obwodnicę Zielonej Góry, w tym ruchu tranzytowego, poprawę komunikacji pomiędzy terenami przyłączonymi do miasta w 2015 r., tj. osiedlami: Racula, Drzonków, Kiełpin i Ochla. Zaplanowana inwestycja stanowi domknięcie „ringu” Zielonej Góry, złożonego z dróg S3, DK27 i DK32.

 

Źródło: materiały prasowe, Ministerstwo Rozwoju