Smartfon
Infrastruktura Mobilność Zaproszenia

Pomorskie Forum Inteligentnego Miasta w Słupsku

19 września Urząd Miasta Słupska oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR zapraszają na Pomorskie Forum Inteligentnego Miasta. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze i najciekawsze projekty z zakresu smart city realizowane w regionie. Po części merytorycznej przewidziane są także wydarzenia towarzyszące. Udział w konferencji jest bezpłatny po otrzymaniu akredytacji od organizatora.

W programie wydarzenia przewidziano trzy bloki. W bloku otwierającym przewidziano wystąpienie  prezydenta Słupska Roberta Biedronia oraz wystąpienia Adriana Furgalskiego z Zespół Doradców Gospodarczych TOR („Rola inteligentnego transportu w rozwoju miast”) i wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego („Inteligentne miasto a inteligentny region”). W dalszej części konferencji dominującym tematem będą kwestie transportowe:  wspólny bilet wojewódzki, Słupska Karta Miejska, zintegrowana karta aglomeracyjna, trendy w dystrybucji biletów w transporcie publicznym, inteligentne węzły przesiadkowe, dostępność przestrzeni publicznej do różnych form transportu/mobilności oraz realizacja koncepcji smart city a budowa nowoczesnego transportu publicznego. Na koniec odbędzie się debata nt. „Realizacja koncepcji Smart City a budowa nowoczesnego transportu publicznego”

Pomorskie Forum Inteligentnego Miasta odbędzie się 19.09.2017 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Więcej informacji o konferencji oraz bezpłatna rejestracja na stronie www.tor-konferencje.pl.

Fot. Pixabay