Ludzie
Aktualności Smart Citizen

Poznań otwarty na pomysły mieszkańców

Ruszyła akcja Otwarty Poznań organizowana przez miasto Poznań we współpracy z firmą EY Crowdsourcing. W ramach projektu powstał innowacyjny portal internetowy otwartypoznań.pl. Za pomocą platformy partycypacji mieszkańcy będą mieli unikatową możliwość dyskusji na tematy bezpośrednio dotyczące ich miasta.

Otwarty PoznańMieszkańcy będą zachęcani do podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz do zgłaszania nowatorskich pomysłów na konkretne problemy. Dostępna technologia pozwala zaangażować bogactwo talentów ludzi z całego miasta, w celu stworzenia najbardziej efektywnych rozwiązań.

– To pierwsza taka inicjatywa w naszym mieście, a druga w Polsce – mówi Patryk Pawełczak, zastępca dyrektora gabinetu prezydenta Urzędu Miasta Poznania – Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą chcieli zaangażować się w nowe, niekonwencjonalne formy partycypacji. W Warszawie podobny projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wierzę, że poznaniacy chętnie włączą się do akcji i podzielą się swoimi pomysłami – dodaje.

Przy pomocy nowego projektu miasto chce zaangażować mieszkańców Poznania, szczególnie tych, których nie udało się włączyć w dotychczasowe formy konsultacji. Za pomocą interaktywnej platformy crowdsourcingowej MillionYou poznaniacy zyskają unikatową możliwość generowania pomysłów, a ich wkład będzie doceniany poprzez atrakcyjne nagrody.

Wyzwania dla mieszkańców Poznania

W ramach działań zaplanowano przeprowadzenie czterech wyzwań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców Poznania. Wyzwania odwołują się do tego, jak Poznaniacy postrzegają miejsce, w którym żyją, kładą nacisk na osobisty związek i relację mieszkańców z miastem.

Już na starcie platforma Otwarty Poznań oferuje trzy różne możliwości podjęcia inicjatywy. Pierwsze wyzwanie to „Zakochany bez pamięci“ – pokaż, co Ci w duszy gra jak słyszysz „Poznań“ i podziel się z innymi swoimi wspomnieniami.

Kolejna akcja kryje się pod intrygującą nazwą „PIF PAF” – Poznań Idea Festiwal, w której mieszkańcy będą mieli szansę podzielić się wizją przyszłości swojego miasta i zgłosić autorskie pomysły na jego rozwój.

Trzecim otwartym wyzwaniem jest e-ankieta „Poznajmy się lepiej“. W formie ankiety mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na różne tematy związane z życiem miasta – rewitalizacja, kultura czy sport to tylko niektóre z nich.

Pomysły mieszkańców będą omawiane w ostatnim, czwartym etapie akcji – podczas Panelu Eksperckiego. Najlepsze rozwiązania oraz propozycje będą wyróżniane wyjątkowymi nagrodami.

Gdzie?

Wsparciem dla mieszkańców, którzy będą chcieli zaangażować się w działania na platformie www.otwartypoznan.pl, jest dedykowana strona w serwisie Facebook, na której dostępne są inspiracje oraz przewodniki po poszczególnych zagadnieniach platformy.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Fot. Pixabay