Poznań
Innowacje i biznes Zaproszenia

Poznań. Smart City Conf – Expo [zaproszenie]

Miasto Poznań razem z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym oraz firmami działającymi w obszarze inteligentnych rozwiązań organizuje 24 kwietnia 2018 (wtorek) konferencję Smart City Conf – Expo. Konferencja będzie się odbywać przy okazji targów Securex, a jej motywem przewodnim będzie: Samorząd – Nauka – Biznes: Wdrażanie idei Smart City.

Konferencja Smart City  Conf – Expo traktować będzie o nowoczesnych rozwiązaniach ułatwiających życie mieszkańcom, realizowanych  poprzez narzędzia e-administracji oraz o innowacyjnych produktach technologicznych. Dedykowana jest przedstawicielom samorządów, świata nauki i biznesu.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie najefektywniejszego wykorzystania najnowszych technologii do poniesienia komfortu codziennego życia w mieście. Prelegenci zaprezentują uczestnikom szeroki wachlarz tematów w tym zakresie oraz kwestie dotyczące wykorzystywania zasobów treści i danych na użytek mieszkańców, poprawy jakości usług publicznych poprzez użycie tych danych oraz znaczenia cyfryzacji w zarządzaniu miastem. Zaprezentowane zostaną także teoretyczne podstawy budowy inteligentnych miast poparte badaniami naukowymi, które wskazują kierunki rozwoju smart city.

Na konferencji prezentowane będą też produkty i projekty realizowane dla smart city. Pozwoli to pokazać, w jak wielu obszarach oferta producentów wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne może odpowiadać na realne zapotrzebowanie mieszkańców miast. To promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług i technologii pomagających stworzyć inteligentne miasto.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a wszyscy, którzy zarejestrują się na konferencję, otrzymają mailowo wejściówkę na targi Securex.

Szczegółowy harmonogram oraz formularz do zgłoszenia na konferencję

Fot. Pixabay