Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce
Infrastruktura Innowacje i biznes Patronaty Technologie Zaproszenia

Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce [zaproszenie]

4–5 kwietnia 2019 r. w Uniejowie odbędzie się konferencja „Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”. Wydarzenie ma zaktywizować środowiska publiczne do zgłaszania swoich postulatów  i problemów społeczno-gospodarczych, które mogłyby stanowić przedmiot prac rozwojowych Akceleratora Technologii Informatycznych PIONIER. 

Celem konferencji jest również zapoznanie uczestników z rolą akceleratora oraz z korzyściami projektu grantowego dla administracji publicznej, przedstawienie zasad rekrutacji  w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli instytucji publicznych (np. władze miast i gmin), jednostek naukowych,  firm prywatnych i innych interesariuszy skupiających się wokół tematyki smart city, wykorzystania danych przestrzennych czy  Internetu Rzeczy,  zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rolą akceleratora oraz z korzyściami projektu grantowego dla administracji publicznej. Przedstawienie zasad rekrutacji  w ramach aktywizacji społeczności start-upowej oraz zachęcenie do współpracy z Zespołami Interdyscyplinarnymi. Tematyka spotkania podejmie zgłoszone przez naszych partnerów potrzeby związane z zarządzaniem miastem, wdrażaniem nowych technologii oraz współpracą ze start-upami. Zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z zakresu najlepszych praktyk w zakresie budowy smart cities.

Konferencja skierowana jest do:

  • przedstawicieli administracji publicznej;
  • programistów i specjalistów dziedzinowych;
  • naszych obecnych oraz przyszłych partnerów naukowych i technologicznych.

Szczegółowa agenda konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny po wysłaniu zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie organizatorów do dnia 18 marca br.

Więcej informacji na stronie Akceleratora Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.

Konferencja objęta jest patronatem medialnym Smart City Bloga.