Regiony dla biznesu - elektromobilność
Blog Idea smart city

Regiony dla biznesu. Ruszyła kampania z udziałem Smart City Bloga

Miło mi poinformować, że m.in. z moim udziałem ruszyła kampania Regiony dla biznesu. W dodatku do dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej oraz na stronie www.poradnikbiznesu.info ukazały się artykuły nt. rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Tematem wiodącym jest Smart City – funkcjonowanie i rozwój inteligentnych miast.

Intencją wydawców publikacja było wywołanie eksperckiej debaty o najważniejszych aspektach i wyzwaniach stojących przed polskimi miastami. Poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak: elektromobilność, smart building, energetyka i cyberbezpieczeństwo. Ekspercką wiedzą na łamach kampanii podzieliło się wielu specjalistów, m.in.: Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu Biznes Alert, Tomasz Kamiński z – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego, Bartosz Mysiorski – expert z CentrumPPP, Marcin Wojdat – sekretarz m.st. Warszawy. Organizatorzy kampanii zaprosili mnie do przygotowania wypowiedzi o elektromobilności w Polsce.

Oto efekt. Zapraszam do lektury: Elektromobilność: przyszłość polskich miast?

Elektromobilność: przyszłość polskich miast?