Mobilność
Mobilność Zaproszenia

Rzeszów: konferencja nt. zrównoważonej mobilności

8-9 czerwca w Rzeszowie odbędzie się konferencja „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Adresatami wydarzenia są wszyscy zainteresowani tematyką rozwoju mobilności w miastach. 

Zrównoważona mobilność to hasło coraz częściej pojawiające się w dyskusji na temat szeroko rozumianego rozwoju miast. Wpływa na wzrost ich konkurencyjności, jakość życia mieszkańców oraz kondycję ekologiczną ośrodków miejskich.

Organizatorzy zaprosili ekspertów, przedstawicieli nauki i biznesu z branży transportowej oraz reprezentantów samorządów i organizacji pozarządowych. Przez dwa dni na sześciu różnych panelach tematycznych będą oni prowadzić dyskusję m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej, przyszłości autobusów z napędem alternatywnym oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim. Podczas wydarzenia odbędą się następujące dyskusje panelowe:

  • Zrównoważona mobilność – jak integrować polityki sektorowe miasta?
  • Jak zmniejszać ruch samochodów w śródmieściu? Skuteczne i praktyczne rozwiązania
  • Zarządzanie zmianą w środowisku miejskim – jak kształtować przestrzeń ulic śródmiejskich, aby były atrakcyjne dla transportu niezmotoryzowanego i pieszego?
  • Jak rozwój nowych technologii w systemach biletowych wpłynie na przyszłość komunikacji zbiorowej?
  • Łańcuchy ekomobilności – jak lepiej wykorzystać potencjał transportowy miasta poprzez właściwe zarządzanie polityką rowerową?
  • Jaka będzie rola autobusów o napędzie alternatywnym w rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej?

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących:

  • wystawie – ponad 20 wystawców (projekty realizowane w ramach funduszy europejskich, producenci taboru o napędzie alternatywnym, systemy transportowe, rozwiązania informatyczne)
  • wizytach studyjnych (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy wraz z Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.).

Pełny program konferencji dostępny na stronie organizatora.

Dla kogo?

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, decydentów, osoby zajmujące się zawodowo kwestiami związanymi z transportem miejskim, producentów, usługodawców, pracowników jednostek samorządów terytorialnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Konferencja będzie transmitowana on-line.

Fot. Pixabay