Sekundniki
Aktualności Infrastruktura Mobilność

Sekundniki przy sygnalizacji świetlnej będą legalne

Ministrowie  spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury i budownictwa podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Nowelizacja umożliwi stosowanie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników) przy sygnalizacji świetlnej. 

„Wyświetlacze mogą być instalowane na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, marszałka województwa, starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Rozporządzenie określa także warunki techniczne umieszczania tych urządzeń oraz wprowadza wymagania techniczne i funkcjonalne” – czytamy w komunikacie MSWiA.

Sekundniki przy sygnalizatorach były stosowane w niektórych miastach. Jednak ministerstwo infrastruktury w 2016 r. uznało, że istniejący stan prawny uniemożliwiał ich stosowanie. Jednocześnie rozpoczęto analizy, a następnie prace nad zmianą przepisów. Efektem tego jest nowelizacja przepisów.

Większość kierowców uznaje sekundniki za przydatne, gdyż pozwalają przygotować się do ewentualnej zmiany świateł i wcześniej rozpocząć hamowanie. Ale są też ich przeciwnicy, którzy zwracają uwagę, że niektórzy kierowcy przyspieszają powyżej dozwolonej prędkości, widząc kończący się czas zielonego światła. Problemem jest również stosowanie sekundników na ulicach, gdzie działa inteligentny system transportowy, regulujący długość cykli sygnalizacji np. w zależności od natężenia ruchu. Wówczas wyświetlany na sekundnikach czas byłby aktualizowany na bieżąco, co mogłoby dezorientować kierowców.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.