Bełchatów
Blog Infrastruktura Warsaw Smart City

Skąd Warszawa ma prąd?

Na to pytanie miał pomóc odpowiedzieć wyjazd studyjny, który odbył się w mijającym tygodniu. Uczestnicy wyjazdu, zorganizowanego  w ramach przygotowań do drugiego Warszawskiego Dnia Energii, zwiedzili zarówno kopalnię węgla brunatnego Bełchatów, jak i opalaną tym węglem elektrownię Bełchatów. Oba zakłady wchodzą w skład PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

BełchatówNajpierw uczestnicy wyjazdu zostali przewiezieni do siedziby Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie poznali historię, teraźniejszość i plany na przyszłość. Obecnie kopalnia wydobywa ok. 40 mln ton węgla rocznie. Pracuje tu ok. 5,3 tys. pracowników kopalni oraz ponad 3 tys. pracowników innych firm funkcjonujących na tym terenie. W kopalni wydobywa się ponad 65% całego węgla brunatnego w naszym kraju. KWB Bełchatów działa od lat 70. ubiegłego wieku. Najpierw węgiel był wydobywany tylko na polu „Bełchatów” (którego zasoby skończą się ok. 2020 r.), a od 2002 r. eksploatowane jest również pole „Szczerców” (planowane wydobycie węgla do 2038 r.). Kopalnia oczekuje na koncesję rządu na eksploatację ze złoża Złoczew, umiejscowionego na granicy powiatów wieluńskiego i sieradzkiego. Uruchomienie nowego pola może nastąpić w przyszłej dekadzie.

BełchatówZwiedzając kopalnię odkrywkową nie sposób pominąć tematu ekologii i zniszczonego krajobrazu. Gigantyczna dziura w ziemi nie wygląda atrakcyjnie – pole „Bełchatów” to dziś mniej więcej prostokąt o wymiarach  o długości ponad 7 km i szerokości ok 3 km. Kilka kilometrów tego pola zostało już ponownie przysypane ziemią. W dalszej przyszłości, po zakończeniu eksploatacji, władze kopalni wraz z lokalnymi władzami zamierzają zalać wodą zamknięte pola Bełchatów i Szczerców tworząc z nich akweny do rekreacji wodnej. Z kolei już teraz jako miejsce do rekreacji funkcjonuje sztuczna góra usypana z zmieni wywożonej z pola Bełchatów – Góra Kamieńsk (386 m n.p.m.) to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. Znajdują się tutaj: niewielki kompleks narciarski oraz sieć ścieżek rowerowych o długości ponad 40 km. Jadąc trasa katowicką widać też na wzgórzu 15 turbin wiatrowych wchodzących w skład Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk.

BełchatówKolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie największej elektrowni na świecie opalanej węglem brunatnym, który taśmociągami dostarczanym jest z kopalni Bełchatów. Dziś elektrownia wytwarza w 13 blokach energetycznych ponad 20% całej energii elektrycznej w Polsce. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zwiedzali najnowszy blok energetyczny uruchomiony w 2011 r., którego moc wynosi 858 MW. Charakterystyczne jest, że blok ten nie posiada komina: spaliny z pieca po oczyszczeniu z siarki kierowane są do ponad 180-metrowej chłodni kominowej i dopiero w ten sposób trafiają do atmosfery.

Również w przypadku elektrowni Bełchatów nie można uciec od kwestii zanieczyszczenia środowiska. Elektrownia, mimo stosowanych nowoczesnych technologii, jest jednym z największych w Polsce emitentów gazów cieplarnianych.

Wyjazd studyjny do kompleksu energetycznego Bełchatów był elementem przygotowań do drugiej edycji Warszawskiego Dnia Energii, który 31 maja br. odbędzie się w parku Agrykola. Serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu, które ma służyć edukacji oraz podnoszeniu świadomości energetycznej mieszkańców Warszawy.

Za możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym dziękuję red. Robertowi Grudzińskiemu z portalu Ursynow.tv, który jest jednym z partnerów Warszawskiego Dnia Energii.