Smart City Forum 2018
Blog Idea smart city Patronaty Relacje

Pierwszy dzień Smart City Forum. Mieszkańcy chcą dobrych warunków do życia

4 interesujące debaty, 5 prezentacji i niezliczone rozmowy kuluarowe – tak wyglądał pierwszy dzień VIII edycji Smart City Forum. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Odkryj miasto na nowo!”. I rzeczywiście z wystąpień wyłaniał się obraz, z jednej strony – miast już odkrytych na nowo, a z drugiej – miast, które dziś myślą, co je czeka w bliższej i dalszej przyszłości. Smart City Blog jest Głównym Patronem Medialnym imprezy.

Smart City Forum, odbywające się w Hotelu Sheraton w Warszawie, rozpoczęły wystąpienia inauguracyjne przedstawicieli trzech miast, które często wymieniane są w kontekście inteligentnych wdrożeń. Wiceprezydent Wrocławia i zarazem przewodniczący Rady Programowej Forum Maciej Bluj podkreślił – co czyniło tego dnia również wielu innych mówców – kluczową rolę mieszkańców w rozwoju współczesnych miast. – Jako zarządzający miastem musimy być bardziej zwinni, aby reagować na zmienne oczekiwania mieszkańców – powiedział wiceprezydent stolicy Dolnego Śląska. Zwrócił też uwagę na temat wciąż rzadko podnoszony przez polskie miasta – cyberbezpieczeństwo.

Z kolei prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (polecam wywiad z prezydentem) odwołał się do przykładów miast zagranicznych (Tel Awiw, Hanower) , a także przypomniał, że wymiana dobrych i złych doświadczeń podczas takich wydarzeń jak Smart City Forum, pomaga myśleć o przyszłości. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk mówił o partnerstwie miast z biznesem, podkreślając, że miasta stają się coraz bardziej wymagające. Wskazał też szereg obszarów, w których możliwa jest taka współpraca, w tym również stosunkowo nowe dziedziny, jak inteligentne systemy ochrony zdrowia czy opieka nad seniorami.

Blok I: Rozwój miasta „okiem” samorządów

W debacie inauguracyjnej, moderowanej przez red. Juliusza Kłosowskiego z The Warsaw Voice, wzięli udział przedstawiciele miast, które w ostatnich latach aktywnie uczestniczyły w Smart City Forum. W dyskusji pojawiło się kilka ciekawych wątków. Po pierwsze prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek oraz wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski podkreślali rolę miast średniej wielkości oraz podkreślali znaczenie inicjatywy, do której oba te miasta należą – Sieci Miast Progresywnych, powołanej z inicjatywy prezydenta Roberta Biedronia i działającej przy współpracy Fundacji im. Friedricha Eberta. – W średnich miastach można także myśleć innowacyjnie. Mamy prawo być dumni z naszego miasta – mówiła Beata Klimek. Jej kolega ze Świdnicy zwrócił jednak uwagę na problem, jakim jest wyjazd młodych ludzi do większych aglomeracji. Jednak to powinno się zmienić w przyszłości, gdyż mniejsze ośrodki oferują to, czego szukają dziś młodzi ludzie zakładający rodziny: lepszej dostępności do żłobka i przedszkola, zieleni, więcej czasu wolnego.

Smart City Forum 2018

Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że „smart city to happy city”. Pokazał również na przykładzie z ostatnich tygodni, że inteligentne miasto to nie tylko nowe technologie i duże pieniądze, ale przede wszystkim pomysł. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Miasto Gdynia zorganizowało akcję wysyłania przez wychowawców listów do uczniów, którzy będą szli do szkoły po raz pierwszy – całość kosztowała 760 zł i pokazała młodym mieszkańcom, że są częścią lokalnej wspólnoty.

Z kolei wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj mówił o trzech realizowanych priorytetach w obszarze smart city – związanych z mobilnością: rozwijaniem Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), promowaniem shared mobility (bikesharing, scootersharing oraz carsharing aut elektrycznych) i poprawianiem standardu komunikacji zbiorowej. Wspomniał również o aplikacji mobilnej Mobill, której premiera odbyła się kilka dni temu. Aplikacja ma integrować wszystkie rozwiązania transportowe w metropolii wrocławskiej, docelowo ze zintegrowaną obsługą płatności dla różnych operatorów, a także podpowiedziami dla mieszkańców w zakresie wyboru najkorzystniejszej taryfy w zależności od preferencji transportowych.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekonywał – wykorzystując przykłady ze swojej prezydentury – że mieszkańcy nie oczekują wielkich inwestycji infrastrukturalnych (np. kolejnych hal sportowych), lecz przede wszystkim inwestycji w drobne rzeczy poprawiające komfort codziennego życia. Jego zdaniem wyzwaniem dla Poznania w najbliższym czasie będą kwestie transportu publicznego oraz działania dedykowane seniorom. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Podkreślał znaczenie transportu publicznego (Lublin w 2020 roku osiągnie poziom 75% taboru zeroemisyjnego w komunikacji zbiorowej), a także przypomniał, że obecnie dużo projektów realizowanych przez miasto jest generowanych przez samych mieszkańców.

Na koniec rozmowy moderator poprosił o wskazanie futurystycznych wizji w miastach uczestników debaty które mogłyby pojawić się np. 20 lat. Warto odnotować trzy wypowiedzi:

  • Beata Klimek ze Świdnicy chciałaby, aby jej miasto było samowystarczalne energetycznie
  • Maciej Bluj z Wrocławia oczekuje autonomicznej komunikacji zbiorowej
  • Jacek Jaśkowiak z Poznania chciałby, aby Poznań wyznaczał standardy, z których będą czerpać Amsterdam, Kopenhaga czy Zurych.

Pierwszy blok tematyczny zakończyła prezentacja i2CAT z Barcelony – centrum badawczo-innowacyjnego w zakresie zaawansowanego wykorzystywania Internetu.

Blok II: Idea miasta innowacyjnego

Kolejny panel dyskusyjny, moderowany przez dr Monikę Mizielińską-Chmielewską, ekspert rynku nowych technologii z Media Trend, poświęcony był zrównoważonemu podejściu do rozwoju miast, strategicznemu wykorzystaniu innowacji oraz modelom współpracy miast i biznesu.

Smart City Forum 2018

Ewa Weber z Urzędu Miasta Zabrza podkreślała, że jej miasto ma strategię budowania przewagi konkurencyjnej na medycynie. Zabrze ma stać się – niczym Dolina Krzemowa – Doliną Medyczną. Służą temu już dziś podejmowane działania: wspieranie startupów medycznych czy powołanie Parku Naukowo-Medycznego. Z kolei burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, pełniący swoją funkcję od 1990 roku, buduje przewagę swojego miasta na obecności wód termalnych i przyciąganiu inwestorów zagranicznych. W chwili obecnej powstaje w Mszczonowie największy Park Wodny w Europie z najgłębszym na świecie basenem do nurkowania. Obecnie wyzwaniem dla miasta jest przygotowanie się – również w zakresie wykorzystania nowych technologii – na przyjęcie tysięcy nowych gości już nieodległej przyszłości.  W debacie wziął udział również wiceprezydent Chorzowa Wiesław Raczyński, który mówił m.in. o konsultacjach społecznych prowadzonych z wykorzystaniem gry komputerowej.

Z nieco innej perspektywy swoje stanowisko przedstawili przedstawiciele biznesu. Szymon Kniaź z Danfoss Poland położył nacisk na wymianę doświadczeń między biznesem a samorządami. Wskazał na dwa przykłady z działalności jego firmy: organizowane przez Danfoss całodzienne warsztaty o energii dla samorządowców oraz działania doradcze dla miast w zakresie przewidywania skutków planowanych inwestycji w zakresie energetyki. Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems, wymienił kilka różnorodnych projektów będących efektem współpracy z miastami: Śląska Karty Usług Publicznych (ŚKUP), system monitoringu miejsc parkingowych w Rzeszowie czy Gdańska Platforma Edukacyjna. Sławomir Palczewski z Nokia Solutions and Network przedstawił punkt widzenia współpracy z samorządami z perspektywy firmy globalnej. Jego zdaniem smart city to jest platforma, która zbiera dane i je analizuje do dalszego wykorzystania. – Stosunkowo łatwo jest zbudować w mieście jedną rzecz, ale bardzo trudno jest stworzyć smart city jako zintegrowany system – mówi przedstawiciel firmy Nokia.

W tym bloku zostały także zaprezentowane dwie prezentacje: firmy KJOSK o interaktywnej stacji do umieszczenia w przestrzeni miejskiej oraz firmy Asseco Data Systems o rozwiązaniach software’owych dla małych i średnich miast.

Blok III: Smart City: miasto tworzone przez ludzi dla ludzi

Smart City Forum 2018

W trzeciej debacie pierwszego dnia wzięli udział: prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat, Justyna Król – założycielka Pracowni Miejskiej oraz Marek Kuzaka – prezes Zarządu AMS. Moderatorem dyskusji byłem ja –  Bartosz Dominiak ze Smart City Bloga. W dyskusji poruszyliśmy tematykę włączania mieszkańców w kreowanie zmian w mieście, w tym również w sposób innowacyjny i nieszablonowy. Rozmawialiśmy o problemach, gdy mieszkańcy mają wiele wzajemnie wykluczających się pomysłów na miasto. Był również temat reklamy zewnętrznej jako elementu komunikacji z mieszkańcami.

Szersze omówienie dyskusji w tym bloku tematycznym zamieszczę na Smart City Blogu w weekend.

W tym bloku zostały zaprezentowane też dwie prezentacje: firmy BIT S.A.na temat systemu zintegrowanego systemu komunikacji z mieszkańcami oraz firmy W.P.I.P o roli  inteligentnych budynków w inteligentnych miastach.

Blok IV: PropTech w praktyce

PropTech czyli wykorzystanie nowych technologii w branży deweloperskiej to nowe zagadnienie poruszane podczas Smart City Forum. Dotychczas tematyka budynków w mieście pojawiała się rzadko, choć warto pamiętać, że do tematu regularnie wracał w swoich prezentacjach Dariusz Stasik z W.P.I.P. Tym razem temat budynków doczekał się osobnego panelu, w którym uczestnicy przybliżyli słuchaczom PropTech jako narzędzie w procesie projektowania i realizacji, a także utrzymania inwestycji budowlanych. W wypowiedziach panelistów pojawiła się m.in. tematyka zarządzania energią w budynkach czy rozwiązania BIM – Building Information Modeling.

Smart City Forum 2018

W debacie wzięli udział: Piotr Smagała (SkyConcept), Marcin Grzelewski (APA Wojciechowski), Mikołaj Niemczycki (Cushman & Wakefield Polska), Maciej Wiśniewski (LOREDO RES), Bartosz Zamara (Europtima), Bartosz Jankowski (Rewitech) oraz Paweł Wielądek (Hill International), a rozmowę moderował Grzegorz Skowroński (Wolf Theiss).

Być może temat PropTech zagości na stałe przy okazji Smart City Forum – w formie PropTech Congress.

 

Smart City Blog jest Głównym Patronem Medialnym VIII edycji Smart City Forum.