a&s Polska, 3/2017
Bezpieczeństwo Blog Zaproszenia

Najnowszy numer a&s Polska: smart city i safe city

Smart city i safe city są tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma a&s Polska. Artykuł wprowadzający w zagadnienie inteligentnych miast jest mojego autorstwa, ale polecam lekturę również pozostałych interesujących tekstów. 

„Przyszłość, trendy, kierunki rozwoju – te tematy najbardziej dziś interesują wszystkie branże technologiczne. Nie inaczej jest z branżą security. Sztuczna inteligencja, deep learning, Internet Rzeczy czy big data stanowią obecnie słowa-klucze również naszej branżowej rzeczywistości. Wszystkie one jak w soczewce skupiają się w miastach, które coraz szybciej prą ku przyszłości, tworząc tzw. smart cities. Te naszpikowane nowoczesnymi technologiami organizmy mają ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w coraz większych systemach, a władzom miasta i jego instytucjom – zarządzanie tymi systemami” – czytamy we wstępniaku.

W numerze 3/2017 a&s Polska znalazło się niemal 20 artykułów poruszających problematykę smart city w kontekście bezpieczeństwa. Poza moim tekstem „Smart city – w poszukiwaniu miasta przyszłości”, znajdziecie kilka interesujących pozycji traktujących o inteligentnych miastach z punktu widzenia różnych aspektów bezpieczeństwa. Są dwa teksty o modelowych miastach inteligentnych: Singapurze i Dubaju. Jest kilka tekstów o monitoringu wizyjnym w miastach i związanych z nim wyzwaniach. Nie zabrakło również miejsca na tematy: wykorzystania sztucznej inteligencji do udoskonalania systemów zabezpieczeń, zarządzanie kryzysowe, a także parkowanie w erze Internetu Rzeczy.

Smart city. Safe City – dostępne online

a&s Polska, 3/2017Najnowszy numer a&s Polska poświęconym inteligentnym i bezpiecznym miasto jest dostępny w sprzedaży.Można go przeczytać bezpłatnie w wersji online na stronach wydawnictwa.

Dwumiesięcznik a&s Polska – pod tą nazwą ukazuje się od początku tego roku, zastąpił „Systemy Alarmowe” – to wydawnictwo adresowane do profesjonalistów branży security. Każdy numer poświęcony jest innemu segmentowi rynku. Poprzednie numery są również dostępne online:

W czerwcu br. a&s Polska był organizatorem Warsaw Security Summit 2017 – pierwszej polskiej edycji międzynarodowej konferencji branży security – platformy łączącej wszystkie strony zaangażowane w branżę bezpieczeństwa.