miasto
Aktualności Idea smart city Innowacje i biznes Smart Citizen

Smart City Roadshow: warsztaty, które pomagają samorządom budować inteligentne miasta

Philips Lighting  jest pomysłodawcą cyklu Smart City Roadshow – warsztatów w polskich miastach poświęconych idei smart cities. Wspólnie z partnerami – Asseco Data Systems oraz Microsoft, Philips Lighting będzie dzielił się wiedzą na temat rozwiązań w obszarze smart cities zarówno z włodarzami, jak i mieszkańcami kilku polskich miast.

Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia pracuje z Asseco Data Systems i Microsoft nad rozwojem koncepcji smart cities i technologii wspierających budowanie inteligentnych miast.  Nawiązanie ścisłej współpracy z niekwestionowanymi liderami w dziedzinie technologii i informatyki jest odpowiedzią na realne potrzeby polskich samorządów, które wyrażają  chęć pogłębienia swojej wiedzy na temat technologii wspierających budowanie inteligentnych miast.

Ambicją partnerów jest zapoznanie uczestników Smart City Roadshow z obecnym stanem rozwoju nowoczesnych, inteligentnych technologii wspomagających funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz z kierunkami rozwoju i przyszłymi technologiami dla miast.

Warsztaty w ramach Smart City Roadshow każdorazowo przeprowadzane są w dwóch etapach. Pierwszy etap to warsztaty z mieszkańcami, głównie aktywistami miejskimi, które mają na celu zebranie opinii o potrzebach i pożądanych kierunkach rozwoju technologicznego miasta z perspektywy mieszkańców. Drugi etap natomiast skierowany jest do urzędników miejskich (przedstawicieli spółek miejskich, zarządu miasta, decydentów) i skupia się na głębszym zapoznaniu się uczestników z dostępnymi rozwiązaniami i próbie wypracowania spójnej wizji rozwoju miasta na podstawie dostępnych i przyszłych technologii.

Podczas spotkań przedstawiciele miast  dowiedzą się, jak przeprowadzać analizy wdrożonych już rozwiązań z zakresu smart cities  Zarówno mieszkańcy miast jak i włodarze będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanej  grze symulacyjnej, w której wcielą się w rolę decydentów i zaplanują rozwój miasta wykorzystując inteligentne technologie.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Białymstoku. – Smart City Roadshow to bardzo ciekawe wydarzenie, które pozwala w szerszy sposób  spojrzeć na zagadnienie smart city w mieście. Dzięki uczestnictwu w warsztatach urzędnicy mogli docenić wartość działania zespołów międzywydziałowych, których na co dzień brakuje w większości urzędów. Bardzo cenna okazała się również wiedza dotycząca praktycznych rozwiązań, którą przekazywali przedstawiciele firm Philips Lighting, Asseco i Microsoft. Doświadczenia zdobyte podczas warsztatów posłużą do sprawniejszego wdrażania idei smart city w Białymstoku – powiedział Krzysztof Marek Karpieszuk, sekretarza Miasta Białystok.

Do końca roku firmy przewidują jeszcze 5 spotkań. Wszystkie spotkania organizowane są we współpracy z Pracownią Miejską, która na potrzeby projektu stworzyła dedykowaną „Grę o miasto”.

Warsztaty są dla miast nieodpłatne.  Twórcy Smart City Roadshow zapraszają kolejne miasta do współpracy.

Źródło: informacja prasowa Microsoft