SMART CITY - założenia i perspektywy | Warszawa 2017
Patronaty Relacje

„Smart City – założenia i perspektywy”: o inteligentnych miastach z energetyką w tle

W ubiegłym tygodniu odbyła się X edycja kongresu „Smart City – założenia i perspektywy”. Podczas całodziennego wydarzenia poruszono sporo interesujących zagadnień, choć  tematem powracającym w wielu wypowiedziach była… energetyka. Czy ten temat staje się dominującym w rozmowach o inteligentnych miastach w Polsce?  Czy zaczyna się „okienko transferowe” dla energetyki miejskiej w wydaniu smart?

Kongres jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i zarazem regionalnym.  W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. W trakcie wydarzenia odbyły się cztery dyskusje panelowe.

SMART CITY - założenia i perspektywy | Warszawa 2017Podczas debaty otwierającej poruszono temat możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego.  W rozmowie pojawiły się dwa projekty z obszaru smart city na szczeblu miejskim: wiceprezydent Opalenicy Paweł Jakubowski opowiedział o realizowanym od ubiegłego roku projekcie z zakresu efektywności energetycznej (polecam na ten temat tekst „Opalenica, czyli Energiewende po polsku” na INN Poland), a Jacek Koziński z Płocka przedstawił realizowane w tym mieście rewitalizacji starówki. Prof. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej, na co dzień zajmująca się energetyką cieplną, wprowadziła do dyskusji pojęcie inteligentnego obywatela (smart citizen).Interesująco zabrzmiały tez głosy zagranicznych uczestników dyskusji: Anke Konrad z Ambasady Niemiec poruszyła temat Energiewende, a Daniel Larsson z Ambasady Szwecji podał swoją definicje smart city („miasto, które ułatwia mieszkańcom podejmowanie zielonych decyzji”).

W drugim panelu uczestnicy zastanawiali się nad rolą nowych technologiach w dynamicznym rozwoju miast. Uwagę uczestników zwróciła interesująca prezentacja Matthiasa Rehma z Ambasady Niemiec, który opowiedział o wyzwaniach stających przed miastami w XXI wieku oraz postawił pytanie: „Czy smart city to miasto rozproszone?”. W dyskusji wzięli udział m.in. Grzegorz Nowaczewski z Virtual Power Plant, który poruszył temat tzw. wirtualnych elektrowni oraz burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, eksperta prawa nowych technologii Mariusz Sudoł i ekspert Instytutu Sobieskiego Krzysztof Komorowski.

Kolejna dyskusja była poświęcona w całości energetyce – efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich. Barbara Adamska z Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki zwróciła uwagę na mechanizm dochodzenia do działań z zakresu efektywności energetycznej w miastach: najpierw miasta poszukują prostych sposobów oszczędzania energii, ale to nie wystarcza i przechodzą do bardziej zaawansowanych zagadnień: energetyki cieplnej, elektromobilności, odnawialnych źródeł energii. Z kolei prof. Krzysztof Biernat z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, nieco prowokacyjnie, stwierdził, że samochody elektryczne szczególnie w przypadku Polski emitują CO2, tylko nie bezpośrednio, lecz podczas wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach… Wspomniał też, że w pierwszej kolejności należy dążyć do poprawy efektywności budynków jednorodzinnych.

SMART CITY - założenia i perspektywy | Warszawa 2017Ostatnia sesja panelowa, której moderatorem był Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych, dotyczyła zarządzania zasobami miejskimi, ze szczególnym naciskiem na inteligentną infrastrukturę miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport. W rozmowie padły ciekawe głosy, dające wiele do myślenia w kontekście tempa wprowadzania zmian: „nie można przesadzić z ilością cyfryzacji” (Piotr Januszkiewicz z departamentu cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji) oraz „nowości trzeba wprowadzać małymi krokami, aby pokazać mieszkańcom, że to działa” (Jacek Koziński z Płocka). Po tegorocznym pojawianiu się smogu na pierwszych stronach gazet nie mogło tez zabraknąć osoby zajmujące się w swojej działalności tym tematem. Emilia Piotrowska z Warszawskieo Alarmu Smogowego opowiedziała o zmianie postrzegania jej organizacji: od „oszołomów” od ekologii do ekspertów w zakresie jakości powietrza w miastach. Z kolei Aleksander Wiącek, asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, poruszył temat efektywności wdrażanych rozwiązań w miastach. Nie zbrakło, jak we wszystkich wcześniejszych dyskusjach tematu energetyki: Mateusz Kędzierski z Ministerstwa Energii stwierdził, że dziś drogie technologie magazynowania energii już niedługo staną się najtańszym sposobem rozwijania sieci elektroenergetycznych.

W trakcie kongresu odbyły się również prezentacje partnerów konferencji. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch z nich : prezentacji ThinkIt Consulting nt. nowej normy ISO 37120 – Zrównoważony rozwój społeczny oraz  o francuskim spojrzeniu na inteligentne miasta zaprezentowanym przez Adama Kapellę z Ambasady Francji. W tej części nie zabrakło także energetyki: Grzegorz .Nowaczewski Virtual Power Plant zaprezentował inteligentne rozwiązania służące optymalizacji zarządzania energią i służące jednoczesnej poprawie jakości powietrza wewnątrz budynków wielkokubaturowych (projekt oBEMS współfinansowany z NCBiR), Piotr Ostanek z Lesss opowiedział o energooszczędnym systemie oświetlenia miejskiego zarządzanego inteligentnym monitoringiem.

Moje podsumowanie po tej konferencji: „Energetyka, energetyka, energetyka – to jest już trend w dyskusjach o inteligentnych miastach w Polsce”.

Blog Warsaw Smart City był partnerem medialnym kongresu.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się już 30 maja w Gdańsku.

Fot. Facebook/ Smart City - założenia i perspektywy