Smartfon, SMS
Blog Innowacje i biznes Smart Citizen

Gdańsk: SMS lub e-mail przypomni o terminie płatności podatków i opłat

Fajna inicjatywa w Gdańsku, która wpisuje się w ideę administracji publicznej przyjaznej mieszkańcom. Od 1 marca 2018 roku w urzędzie miejskim wprowadzony zostanie SMS-owy oraz e-mailowy system informowania klientów o terminie płatności różnych opłat i podatków.

W ramach systemu będą wysyłane przypomnienia o opłacie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Ta inicjatywa jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub e-maila w celu powiadamiania o terminach płatności.

Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie gdańskiego magistratu, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe  lub e-maile przypominające o terminie płatności wymienionych wyżej należności. Oświadczenie można złożyć – w tradycyjnie, formie papierowej jednym z 4 Zespołów Obsługi Mieszkańców, przesłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Czy system powiadomień odniesie sukces?

Płacenie podatków i innych publicznych danin to nic przyjemnego, ale zazwyczaj lepiej zrobić to w terminie i  nie mieć zaległości. Dzięki gdańskiej inicjatywie szanse na zapomnienie spadają. Choć oczywiście są też pytania: co będzie jeśli zamówiłem „przypominajkę”, urząd jej nie przysłał, a ja nie zapłaciłem, bo czekałem na SMSa lub maila? Czy zostaną naliczone odsetki za zwłokę? Pewnie tak, bo to „tylko” przypomnienie…

Albo pytanie: czy urząd ma jakiś pomysł, aby dotrzeć szybko z tym wzorem oświadczenia do wszystkich podatników? Bo taki system ma sens, gdy zarejestruje się w nim spora liczba podatników. Bo jeśli użytkowników systemu będzie 100-200 osób (jak w przypadku wielu mobilnych aplikacji wypuszczanych przez miasta), to raczej będziemy mieli do czynienia z gadżetem pijarowym niż faktycznym wsparciem dla mieszkańców…

Czas pokaże… Dla mnie idea jest interesująca i warta wdrażania. Tym bardziej, że w innych miastach może stać się np. częścią mobilnych aplikacji do kontaktu z mieszkańcami takich jak Warszawa 19115.