Znaki drogowe
Blog Mobilność Warsaw Smart City

Stołeczny ratusz powołuje Biuro Polityki Mobilności i Transportu

W minionym tygodniu władze Warszawy ogłosiły anihilację Biura Drogownictwa i Komunikacji.  W jego miejsce 20 lutego zostanie utworzone Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Jako urodzony optymista ufam, że zmiana nie dotyczy wyłącznie zastąpienia w nazwie (i na pieczątkach) archaicznych słów – słowami modnymi i że za tą (r)ewolucją kryje się przemyślana myśl o polityce transportowej stolicy.  

Oczywiście, nazwa nie zastąpi rzetelnej pracy nowego-starego biura. Jednak uważam, że ta symboliczna zmiana ma spore znaczenie. Drogownictwo i komunikacja kładły nacisk na stronę techniczną poruszania się po mieście (budujemy drogi i infrastrukturę). Mobilność i transport przesuwają środek ciężkości na cel, jakim jest zorganizowanie miasta tak, abyśmy mogli w nim sprawnie, bezpiecznie (w tym ekologicznie) i względnie szybko poruszać się. Oczywiście, ważniejsze od samej nazwy jest to, czym i w jaki sposób nowe biuro będzie się zajmować.

Urząd miasta deklaruje, że priorytetem dla nowego biura będą: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie w życie założeń warszawskiej polityki mobilności. W biurze znalazły się trzy piony:

  • Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – odpowiedzialny za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu, a także sprawy związane z kontrolą pasa drogi.
  • Mobilności i Strategii Transportowej – odpowiedzialny za wprowadzanie polityki mobilności i strategii transportowej, utrzymywanie odpowiednich standardów ruchu pieszego i rowerowego, strategiczną współpracą z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i innymi jednostkami miasta, przygotowywanie oraz analizę obsługi transportowej obszarów i koncepcji rozwiązań transportowych.
  • Infrastruktury Drogowej i Organizacji – odpowiedzialny za planowanie rozwoju sieci drogowej, prowadzenie polityki parkingowej (także dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego), współpracę z dzielnicami w zakresie zarządzania drogami gminnymi, a także nadzór nad ZDM, ZTM, ZRiKD i ZOM.

Z komunikatu wynika, że priorytetem będzie bezpieczeństwo:

  • Jednym z pierwszych zadań nowego biura będzie opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w stolicy, w szczególności działań, które doprowadzą do systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród pieszych.
  • Planowane jest powołanie stałego zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu, który będzie opiniował proponowane rozwiązania.
  • W tym roku m.in. przewidziany jest kolejny audyt tysiąca przejść dla pieszych oraz doświetlenie ok. 250 przejść.
  • Trwają analizy dotyczące wprowadzenia dla niektórych rejonów miasta stref ruchu uspokojonego (tempo 30).

Jak mawiają Rosjanie: поживём – увидим.