Storytelling with Maps Contest
Aktualności Przestrzeń

Storytelling with Maps Contest 2018. Konkurs na najlepsze historie opowiedziane na mapie

Wystartował konkurs na najlepszą historię opowiedzianą na mapie „Storytelling with Maps Contest 2018”. Jego organizatorem jest firma Esri, światowy lider w dziedzinie analityki przestrzennej. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać maksymalnie trzy historie opracowane w jednym z szablonów Story Maps. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (w tym m.in. licencja oprogramowania ArcGIS). Termin zgłaszania prac konkursowych mija 7 maja 2018 roku.

Story Maps to aplikacja pozwalająca na dynamiczne, interaktywne łączenie map, tekstu, treści multimedialnych, w celu opowiedzenia historii o naszym otoczeniu, społecznościach, narodach i świecie. – Konkurs Esri Storytelling with Maps Contest ma na celu pokazanie, że aplikacja Story Maps to kreatywne narzędzie do prezentowania treści w sposób, który jest czytelny i zrozumiały dla każdego. Wykorzystując geografię jako sposób do prezentowania informacji, możemy opowiedzieć historię jakiegoś miejsca, opisać ciekawe wydarzenie lub omówić najnowsze trendy. Wszystko w sposób atrakcyjny i angażujący użytkowników i odbiorców – komentuje Małgorzata Grzywacz, dyrektor Mmarketingu w Esri Polska.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane na podstawie kryteriów, takich jak design, ogólna wartość merytoryczna oraz kreatywność w tworzeniu historii. Wszystkie opracowania muszą powstać w oparciu o jedną z dostępnych aplikacji Esri Story Maps oraz zostać opublikowane w usłudze ArcGIS Online lub na innym publicznie dostępnym serwerze.

Esri przyzna trzy miejsca na podium w każdej z pięciu kategorii:

  • Ochrona, środowisko i zrównoważony rozwój
  • Podróże, miejsca i rekreacja
  • Kultura, historia i wydarzenia
  • Nauka, technologia i edukacja
  • Infrastruktura, planowanie i zarządzanie

Dodatkowo, nagroda główna zostanie wręczona za najlepszą historię przygotowaną w aplikacji Story Maps.

Narody i zgłoszenia

W konkursie „Esri Storytelling with Maps Contest 2018” można zdobyć następujące nagrody:

  • Nagroda Główna – roczna licencja na oprogramowanie ArcGIS na użytek własny, kupon egzaminacyjny Esri Technical Certification, pamiątkowa tabliczka oraz dyplom
  • Nagrody za pierwsze miejsce – Kupon egzaminacyjny Esri Technical Certification, pamiątkowa tabliczka oraz dyplom
  • Nagrody za drugie i trzecie miejsce: jedno z wydawnictw firmy Esri wybrane przez zwycięzcę, pamiątkowa tabliczka oraz dyplom

Zgłoszenia należy przesłać do 7 maja. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w trakcie konferencji Esri User Conference 2018, która odbędzie się w dniach 9-13 lipca w San Diego. Więcej informacji o konkursie na stronie organizatorów.

Zwycięskie historie z ubiegłorocznej edycji konkursu

Źródło: Esri Polska