Warszawa
Aktualności Smart Citizen Warsaw Smart City

Strategia #Warszawa2030: konsultacje projektu z mieszkańcami

Władze Warszawy rozpoczęły konsultacje projektu strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku. Na stronie internetowej www.2030.um.warszawa.pl jest dostępny tekst dokumentu. Konsultacje, które  odbędą się w formie spotkań, punktów konsultacyjnych, pisemnie oraz internetowo, potrwają do 15 maja.  

Strategia wytyczy władzom stolicy kierunki ich działań. Strategia jest dokumentem ogólnym. Wyznacza wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Konkretne zadania i projekty do realizacji wskazują natomiast opracowywane na jej podstawie programy.

O strategii pisałem w tekstach „Ruszają prace nad strategią #Warszawa2030” oraz „Jak technologie ukształtują Warszawę 2030 roku?„.

Konsultacje projektu strategii posłużą zebraniu uwag mieszkańców i zostaną wykorzystane do ulepszenia projektu strategii. Następnie strategia #Warszawa2030 zostanie przekazana do zatwierdzenia Radzie m.st. Warszawy.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się 23 spotkania, na których zostanie przedstawiony projekt strategii oraz odbędzie się dyskusja o rozwoju Warszawy:

  • 11 kwietnia (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
  • 18 kwietnia (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
  • 20 kwietnia (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
  • 27 kwietnia (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa)
  • 15 maja (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa)
  • spotkania dyskusyjne w dzielnicach (terminy i miejsca na rysunku pod tekstem).

Podczas spotkania inauguracyjnego oraz czterech spotkań dedykowanych celom organizatorzy zapewniają udogodnienia: tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, audiodeskrypcja, opieka nad dziećmi. Spotkania te będą transmitowane w internecie.

W każdą sobotę, od 22 kwietnia do 13 maja, w godz. 11:00-15:00 będą funkcjonować punkty konsultacyjne – lokalizacje będą podane na stronie www.2030.um.warszawa.pl.

Uwagi do strategii można także zgłaszać:

  • przez Internet (formularz będzie dostępny od 11 kwietnia do 15 maja na stronie www.2030.um.warszawa.pl),
  • pisemnie w urzędach dzielnic (urny w Wydziałach Obsługi Mieszkańców udostępnione w dniach 11 kwietnia – 15 maja).

Jak przygotowano projekt strategii?

Projekt strategii  powstawał przez kilkanaście miesięcy przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. Każdy etap prac rozpoczynał się od dyskusji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi rozwojem naszej stolicy. Przez cały czas swoje prace prowadziły Grupy Robocze ds. aktualizacji strategii. Ich członkami byli przedstawiciele społeczności lokalnej wybrani w otwartym naborze.

Prace nad strategią rozpoczęły się od wspólnego wypracowywania wizji. Pomysły zbieraliśmy podczas debat, konferencji, konkursów, a także za pośrednictwem ankiet.

Później przeprowadziliśmy diagnozę, która pokazała, jakim wyzwaniom musi sprostać Warszawa, aby stać się miastem opisanym w wizji. Na tym etapie prac wykorzystaliśmy m.in. prowadzone regularnie badania opinii mieszkańców oraz wnioski płynące z dyskusji z ekspertami, mieszkańcami i innymi interesariuszami.

Następnie sformułowaliśmy cele strategiczne i operacyjne. Ich realizacja ma przybliżyć nas do wizji Warszawy w 2030 roku. Zorganizowaliśmy ponad 70 otwartych wydarzeń (m.in. warsztaty, spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria). Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organizacje różnego typu. Odbyło się też blisko 20 spotkań z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie.

www.2030.um.warszawa.pl

Konsultacje projektu strategii #Warszawa2030

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Grafika: Urząd m.st. Warszawy