Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski
Blog Infrastruktura Innowacje i biznes Technologie

Sztuczna inteligencja jako czynnik rozwoju polskiej gospodarki?

Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się tematem dyskusji o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości. W ubiegły tygodniu Huawei zorganizował konferencję wokół raportu Natalii Hatalskiej o naszej świadomości nt. artificial inteligence (AI). Wczoraj Instytut Sobieskiego zaprezentował raport „Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski”. 

Eksperci (Bartłomiej Michałowski, Aleksandra Przegalińska, Aleksander Poniewierski) wskazują, w jaki sposób można wykorzystać IoT i AI do tworzenia wartości dodanej w 15 różnych częściach gospodarki. Jednym z wyróżnionych obszarów jest Miasto/Smart City. W praktyce elementy dotyczące rozwoju miast znajdujemy w większości wskazanych obszarów, np. Biuro i praca, Transport i komunikacja, Pojazdy autonomiczne, Infrastruktura.

Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski

(pełny rozmiar grafiki – „otwórz link w nowej karcie”)

W części dotyczących miast w raporcie wskazano m.in. na takie elementy: jak smart grid, rozwiązania wspierające komunikację władz miejskich i mieszkańców, zarządzanie zbiorami danych o funkcjonowaniu miasta czy rozwijanie ekonomii współdzielenia. Autorzy wspominają również zamkniętą gospodarkę odpadami. Warunkiem funkcjonowania rozwiązań IoT i AI w tym zakresie będzie wdrożenie sieci 5G.

Obszar 5 – Miasto

„Rozwiązania Smart Cities, chociaż bardzo medialnie, są ciągle wykorzystywane w bardzo małym stopniu, np. do komunikacji między obywatelem i urzędem, w formie inteligentnego oświetlenia czy inteligentnych liczników.

Zgodnie z Dyrektywą UE o efektywności energetycznej, jednym z podstawowych elementów smart grid powinien być tzw. inteligentny licznik, zamontowany w każdym gospodarstwie domowym. Umożliwia on automatyczne zbieranie i przekazywanie danych o zużyciu energii elektrycznej. Pozwoli to na szacowanie zapotrzebowania na energię poszczególnych dzielnic czy miast, aby efektywnie zarządzać dostawami i zapobiegać awariom.

Rozwiązanie „Jeden Numer” oferowane przez Orange Polska, a oparte o rozwiązanie LocalSPOT warszawskiej firmy Xentivo i rozwiązanie VCCStudio gdyńskiej firmy MasterTele sprawiają, że komunikacja między obywatelem i urzędem staje się wygodna jak nigdy wcześniej. Mieszkaniec staje się dla władz samorządowych bezpłatnym
inspektorem stanu miasta.

Prawdziwą rewolucję przyniesie jednak zbieranie i wykorzystanie danych o działaniu miasta, służb miejskich i mieszkańców oraz szersze wdrożenie ekonomii współdzielenia (np. bike sharing, car sharing czy office sharing). Zebrane od użytkowników i urządzeń dane pozwolą na stworzenie nowych usług i lepsze dopasowanie istniejących. By umożliwić dostęp do tych danych w czasie rzeczywistym, Polska powinna postawić na szybkie wdrożenie technologii 5G. Masowe wdrożenie tej technologii wesprze rozwój polskich firm i tworzenie nowych rozwiązań o nią opartych.

Umożliwi też powstanie nowych firm, których model biznesowy oparty jest o monetyzację danych. Kolejną ważną dziedziną zastosowania IoT i AI jest gospodarka zamknięta odpadami. Przykładowo, do śledzenia prawidłowości segregacji odpadów przez mieszkańców, ich przewozu i przetwarzania.

Polskie firmy działające w obszarze Smart City mają szansę na ekspansję międzynarodową w roli dostawców zaawansowanych rozwiązań. Należy tu jednak podkreślić, że bardzo dużo podobnych rozwiązań pojawia się równocześnie w wielu miejscach i nierzadko wykorzystują te same komponenty. W tej sytuacji największym wyzwaniem jest dostęp do rynku zbytu. Oczywiście najprostszym sposobem dotarcia do rynku jest Internet, ale w przypadku zaawansowanych rozwiązań w obszarze Smart City, miasta raczej nie będą szukać dostawców w Internecie i nie będą skłonne zaufać producentom, którzy nie mają stosownych referencji lub nie są partnerami liderów na lokalnym rynku. Istotne jest zatem promowanie współpracy polskich firm z globalnymi firmami, które mogą krajowym podmiotom ułatwić dostęp do rynków na całym świecie.”

Fragment raportu

Część dotycząca miast kończy się rekomendacją: Wypracowanie wspólnej rządowej i samorządowej polityki wspierania rozwiązań Smart City w miastach i na wsi. Wrocławska strategia wspierania inicjatyw lub warszawski Jeden Numer 19115 powinny być standardem we wszystkich polskich samorządach.

Siłą rzeczy – raport dotyczy całej gospodarki – rekomendacje dotycząca miast są bardzo ogólne i w zasadzie nie wykraczają poza to, co już dziś się dzieje w polskich metropoliach. Oczywiście, co napisałem już powyżej, tematyka miejska znajduje się również (a może przede wszystkim?) w innych obszarach. Warto też pamiętać, że raport nie miał pokazywać, w jaki sposób IoT i AI wpłyną na zmiany naszego życia, ale na to jak wykorzystać te dwa trendy w formie koła zamachowego polskiej gospodarki. I w tym zakresie polskiej firmy mają sporo do zaoferowania nie tylko na polskim rynku, ale również na rynkach światowych.

Co jeszcze jest w raporcie?

Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju PolskiEksperci zalecają przeprowadzenie analiz całego łańcucha tworzenia wartości B-B-C dla IoT i AI w każdym z 15 obszarów polskiej gospodarki, pod kątem zysków i korzyści dla niej. Strategia działania i uwzględnienie polskich przewag konkurencyjnych jest konieczne, abyśmy wykorzystali nową rewolucję technologiczną. Najważniejszą rekomendacją dla rządu, ale również samorządów i spółek Skarbu Państwa, jest kreowanie popytu na rozwiązania IoT i AI, poprzez zamówienia publiczne oraz zachęty fiskalne dla inwestycji w rozwiązania, które zgodnie z wynikiem analizy całego łańcucha B-B-C, generują wartości dodane dla polskiej gospodarki.

Poza aspektem rozwojowym i finansowym, autorzy zwrócili również uwagę na aspekt społeczny związany z nową rewolucją technologiczną. Twierdzą, że całe społeczeństwo musi mieć dostęp do infrastruktury, która umożliwia konsumowanie produktów i usług IoT i AI, mieć możliwość korzystania z rządowych programów dających szansę na przekwalifikowanie zawodowe w momencie utraty pracy z powodu wprowadzania robotyzacji oraz dbać o zatrzymywanie talentów w Polsce. Jeśli najzdolniejsi Polacy będą rozwijać swoje talenty i firmy IoT i AI poza Polską, stracimy szansę na rozwój.

Autorzy proponują mierzenie sukcesu lub porażki programów rozwojowych rządu w zależności od wzrostu lub spadku Polski w trzech międzynarodowych rankingach: publikowanego przez OECD rankingu Better Life Index, publikowanego przez World Economic Forum rankingu Networked Readiness Index i publikowanego przez Transprency International rankingu Corruption Perceptions Index.

Cały raport „Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski” jest dostępny na stronie Instytutu Sobieskiego.