Frigde in supermarket
Aktualności Bezpieczeństwo Ekologia Innowacje i biznes Technologie

Trzy sposoby, dzięki którym technologia chłodzenia może pomóc rozwiązać największe problemy na świecie

Artykuł autorstwa Jürgena Fischera, prezydenta Segmentu Chłodnictwa Danfoss.
Przedruk w ramach współpracy w firmą Danfoss.

Chłodzenie, które stało się powszechne w XXI wieku, w ogromnym stopniu oddziałuje na życie człowieka. Możemy je stosować w różnych miejscach i do różnych celów. Jedne są oczywiste, a inne widoczne tylko dla specjalistów. Dzięki chłodzeniu jedzenie jest świeże, a my możemy je bezpiecznie spożywać. Chłodzenie zapewnia komfort w biurze i w domu, pomaga w produkowaniu i bezpiecznym przechowywaniu leków. Nawet Internet dostępny jest dzięki technologii chłodzenia, ponieważ chłód chroni serwery w ogromnych centrach danych przed przegrzaniem.

Jednak nadal miliard ludzi na świecie nie ma wystarczającego dostępu do technologii chłodzenia. To stanowi potencjał do radykalnej zmiany ich życia na lepsze. Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowała 17 globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które mają doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i zapewnienia dobrobytu dla wszystkich. Technologia chłodzenia, o ile jest odpowiednio stosowana, może mieć ogromny wpływ na trzy z najbardziej krytycznych obszarów: wyeliminowanie ubóstwa, wyeliminowanie głodu i zdrowie. Dzięki temu będzie możliwa poprawa jakości życia ludzi żyjących w złych warunkach oraz wybawienie tysięcy ludzi od pewnej śmierci.

W jaki sposób technologia chłodzenia może się do tego przyczynić? W jaki sposób chłodnictwo (chłodzenie produktów) można udostępnić w taki sposób, by nawet najbiedniejsi ludzie mogli korzystać z jego dobrodziejstw do podniesienia jakości ich życia?

Technologia chłodzenia może pomóc w wyeliminowaniu ubóstwa

Danfoss, PovertyChłodnictwo i zrównoważony łańcuch chłodniczy mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia, a docelowo również pełnego wyeliminowania ekstremalnego ubóstwa  dotykającego 836 milionów ludzi na świecie. W krajach rozwijających się wielu ludzi utrzymuje się z takich zajęć jak rolnictwo. Drobny rolnik, który uprawia rośliny korzystając z rodzinnej siły roboczej, często traci co najmniej 15% przychodów z powodu strat żywności  w trakcie zbiorów i przechowania produktów. Ulepszone chłodnie oraz lepsza edukacja w zakresie metod przechowywania żywności mogą znacząco ograniczyć straty żywności po zbiorach i umożliwić sprzedaż plonów na rynkach, które położone są dalej od miejsca uprawy – oferując możliwości znaczącego zwiększenia przychodów dla rolnika.

Wzmocnienie produkcji żywności miałoby również pozytywny wpływ na gospodarkę konsumencką. Szacuje się, że konsumenci w krajach o niskich dochodach wydają 40–50% swoich dochodów na jedzenie. W przypadku ograniczenia strat żywności, ceny żywności spadają wraz z rosnącą podażą, co pomaga podnieść ludzi z ubóstwa dzięki lepszej sile nabywczej i lepszym możliwościom zakupowym.

Technologia chłodzenia może pomóc w wyeliminowaniu głodu (i pragnienia)

Danfoss, Hunger Obecnie około 30% całej wyprodukowanej żywności jest tracona lub marnowana w trakcie transportu – głównie z powodu złego chłodzenia. Nawet, gdyby udało się zmniejszyć tę liczbę o połowę, oznaczałoby to, że moglibyśmy wyżywić kolejny miliard ludzi – rozwiązując problem głodu ogromnej większości z 1,2 mld ludzi zagrożonych obecnie brakiem dostępu do żywności. To jest absolutnie możliwe, a kluczem do ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności jest rozwój zrównoważonego łańcucha chłodniczego. Poprzez poprawę wydajności rolnictwa i infrastruktury transportowej, można zrobić wiele w celu zaspokojenia popytu na coraz większe ilości jedzenia. Szacuje się, że 14% żywności można uratować , gdyby kraje rozwijające się posiadały taką samą infrastrukturę łańcucha chłodniczego jak kraje rozwinięte.

Zrównoważony łańcuch chłodniczy może również mieć ogromny wpływ na niedobory wody pitnej, na które cierpi obecnie 40% globalnej populacji . Szacowana ilość wody zużyta do wyprodukowania jedzenia, które ostatecznie zostało stracone lub zmarnowane mogłaby wypełnić trzy razy Jezioro Genewskie. Dzięki wdrożeniu rozwiązań łańcucha chłodniczego, można zmniejszyć takie marnotrawstwo wody o połowę.

Technologia chłodzenia ma krytyczne znaczenie dla zachowania dobrego zdrowia

Danfoss, HealthDostęp do leków i nieskażonej żywności to warunek konieczny zdrowego życia. Co roku 600 milionów ludzi zapada na choroby a 420 000 umiera z powodu zatrucia pokarmowego spowodowanego nieodpowiednimi warunkami chłodniczymi lub nieefektywnym łańcuchem chłodniczym. W tym samym czasie 2 miliony ludzi umiera na w pełni wyleczalne choroby, z powodu uszkodzonych lub zniszczonych szczepionek, które nie były przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych i w przypadku których nie stosowano wymaganych procedur w trakcie transportu.

Technologia chłodzenia może zapewnić rozwiązania, których dzisiaj potrzebujemy, by utrzymać zdrowe życie. I ponownie, inteligentny i zrównoważony łańcuch chłodniczy może zapewnić utrzymanie właściwej temperatury w trakcie transportu zarówno jedzenia, jak i leków, od producenta do konsumenta. Danfoss wdrożył niedawno rozwiązanie pod nazwą Cool.it, które wykorzystuje wzajemne połączenia pomiędzy systemami chłodzenia, do wysyłania ostrzeżeń, w przypadku wykrycia nieodpowiedniej temperatury w dowolnym miejscu łańcucha chłodniczego – zapewniając w ten sposób zachowanie norm jakości.

Technologia chłodzenia może pomóc rozwiązać największe problemy na świecie

Wyobraźmy sobie świat zdrowych, szczęśliwych ludzi, świat bez ubóstwa, bez głodu. Taka przyszłość jest możliwa, a zrównoważona technologia chłodzenia odgrywa istotną rolę w jej urzeczywistnieniu. Chłodnictwo i zrównoważone łańcuchy chłodnicze nie są luksusem, ale koniecznością w dzisiejszych czasach. Ratują życie ludzkie, oferując możliwość zwiększenia przychodów, zwiększenia ilości żywności oraz zapewniając środki do prowadzenia zdrowszego stylu życia.

Artykuł autorstwa Jürgena Fischera, prezydenta prezydenta Segmentu Chłodnictwa Danfoss. Oryginalnie ukazał się na stronach World Economic Forum. Przedruk w ramach współpracy z firmą Danfoss.

Fot. Danfoss Poland