Otwarcie biura TomTom w Poznaniu
Blog Innowacje i biznes Mobilność Technologie

TomTom otworzył ośrodek inżynieryjny w Poznaniu

TomTom od 10 lat ma swój oddział w Łodzi, w którym pracuje obecnie ok. 900 osób. Aby umożliwić dalszy rozwój, firma zdecydowała się otworzyć nowe biuro w Poznaniu. Będzie ono specjalizować się m.in. w rozwijaniu sztucznej inteligencji i machine learning. Pracownicy z poznańskiego centrum inżynieryjnego będą ściśle współpracować z Urzędem Miasta Poznania i naukowcami, aby kształtować przyszłość mobilności.

Otwarcie biura TomTom w PoznaniuOtwierając nowe biuro, Harold Goddijn, TomTom CEO & Co-founder, przypomniał, że jego jego firma TomTom jest pionierem, jeśli chodzi o technologie cyfrowych map. – To są technologie, które pozwalają nam sprawdzać mapy w naszych telefonach, poruszać się w ruchu ulicznym, unikać korków podczas podróży. Są to produkty, które zmieniają się. Ale również ewoluują technologie ich przygotowywania. Teraz nie jest to już tylko praca ręczna ludzi, którzy przetwarzają mapy papierowe za pomocą technologii cyfrowej. Coraz częściej nasi inżynierowie pracują w oparciu o dane ze zautomatyzowanych źródeł: big data, sztuczna inteligencja, rozwój danych cyfrowych – mówił. Podkreślił też, że TomTom stara się przyciągać jak najlepszych i najbardziej utalentowanych pracowników z całego świata.

–  Poznańscy inżynierowie znacznie przyczynią się do rozwoju tych rozwiązań. Otwarcie kolejnego oddziału naszej firmy w Polsce najlepiej świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywają polscy inżynierowie w naszych globalnych strukturach – Harold Goddijn, TomTom CEO & Co-founder. Wraz z otwarciem kolejnego centrum inżynieryjnego w Polsce, TomTom zintensyfikował działalność badawczo-rozwojową w naszym kraju. Poznański oddział będzie ściśle współpracował ze specjalistami TomTom z Łodzi oraz innymi ośrodkami firmy na świecie.

Otwarcie biura TomTom w PoznaniuW otwarciu nowego biura TomTom wziął udział m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz pełnomocnik prezydenta ds.smart city Michał Łakomski. Zarówno władze miasta, jak i firma liczą na współpracę. – Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta Poznania i nasze wspólne działania będą skupiały się wokół tematów z zakresu smart cities – komentuje Grzegorz Leopold, TomTom Poznań Site Owner. Poznański oddział firmy współpracuje m.in. z Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania w ramach podejmowania inicjatyw dla uczniów szkół średnich. Ponadto TomTom zorganizował konferencję branżową „Wysoka Wydajność Aplikacji” i będzie kontynuował tego typu działania we współpracy ze środowiskiem IT, inicjując kolejne edycje konferencji oraz aranżując hackathony.

Ważna będzie też współpraca z lokalnym środowiskiem naukowym. – Istotne są dla nas działania z Politechniką Poznańską, które dotyczą prac badawczo-rozwojowych, z wykorzystaniem machine learning i sztucznej inteligencji. Mają one na celu stworzenie algorytmów zwiększających automatyzację tworzenia map cyfrowych, tak aby maksymalnie skrócić czas, jaki jest potrzebny na odzwierciedlenie zmiany w świecie rzeczywistym na mapie – wyjaśnia Grzegorz Leopold.

Firma do swojego poznańskiego oddziału planuje rekrutować programistów, architektów, inżynierów DevOps, ale także ekspertów IoT,  Machine Learning i BigData. W chwili obecnej w TomTom Poznań pracuje ok. 20 inżynierów. Do końca roku ma być ich ponad 100.

Aktualizacja map wymaga automatyzacji

Aktualizacja produktów mapowych jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy i przetwarzania terabajtów danych, takich jak ślady GPS, dane z czujników, obrazy i inne dane map wektorowych. Ze względu na złożoność tego procesu, niezbędne jest zaangażowanie wielu ekspertów. Celem zespołu TomTom jest opracowywanie rozwiązań upraszczających automatyzację procesów tworzenia map. Każdego dnia do analizy przybywa 21,3 mld danych.

Biuro TomTom w PoznaniuZespół TomTom pracujący już w Poznaniu zajmuje się rozwijaniem głównej platformy do edycji map, do której trafiają dane pomiarowe ze świata rzeczywistego. – W tej chwili zajmujemy się współtworzeniem tej platformy. Naszą specjalnością jest automatyzacja tego procesu. Celem jest jak najszybsze odzwierciedlenie na mapie zmian zachodzących w świecie rzeczywistym. Aby tego dokonać, potrzebna jest automatyzacja poprzez algorytmy oparte o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję – wyjaśniał Grzegorz Leopold, TomTom Poznań Site Owner. Automatyzacja niezbędna jest tym bardziej, że obecnie TomTom tworzy mapy dla potrzeb pojazdów autonomicznych (HD maps), które mają dokładność do 10-30 cm. Klasyczne mapy nawigacyjne są tworzone z dokładnością do szerokości ulicy. – Chcemy doprowadzić do tego, aby za kilka lat odzwierciedlenie zmian na mapie było w niemal czasie rzeczywistym – dodaje szef poznańskiego biura firmy.

Kiedy zobaczymy pojazdy autonomiczne na ulicach?

TomTom rozwija dziś mapy, które będą wykorzystywane przez samochody poruszające się bez kierowcy. Kiedy pojazdy autonomiczne wejdą do regularnego użytkowania? Zdaniem Grzegorza Leopolda, najpierw pojawią się na terenach, które są dobrze zwymiarowane, np. w portach czy na lotniskach, gdyż trudno tam o incydenty. Przykładem mogą być autobusy dowożące pasażerów z terminala do samolotu. – W dalszej kolejności będą floty ciężarówkowe, przemieszczające się po autostradach, które są bardzo dobrze opisane i zdygitalizowane. Pod kontrolą jednego kierowcy można konwojować większą ilość pojazdów. Następnie będzie transport publiczny, a na końcu pojazdy prywatne – taki scenariusz rozwoju transportu autonomicznego kreśli szef placówki TomTom w Poznaniu.

Podkreśla jednak, że wiele zależy od tego, jak produkt będzie adoptowany przez użytkowników, a także przez prawo. Zwraca również uwagę, że jako społeczeństwo więcej oczekujemy od maszyn i robotów niż od  ludzi. – Jesteśmy w stanie wybaczyć człowiekowi, że kogoś potrącił, bo ten wbiegł na ulicę, gdy było ciemno i padało. Kierowca nie był w stanie zareagować. Ale od robota wymagamy, żeby był w stanie. Badania pokazują, że maszyny są już statystycznie lepsze od nas. Ale nie oznacza to, że nie zdarzą się incydenty – wyjaśnia lider zespołu TomTom w Poznaniu.

Fot. TomTom