8. Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” - „Transport przyszłości napędzany normami”,
Blog Mobilność Patronaty Zaproszenia

Konkurs „Normalizacja i ja”: Transport przyszłości napędzany normami [zaproszenie]

Po raz kolejny mam okazję zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” organizowanym przez Polski KOmitet Normalizacyjny. Ósma edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem: „Transport przyszłości napędzany normami”. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół średnich z całej Polski i trwa od 1 października br. do 31 stycznia 2020 roku. Laureatów poznamy 20 marca 2020 r. w Warszawie na konferencji poświęconej normalizacji na rzecz transportu przyszłości. 

Powszechna cyfryzacja, rozwój Internetu Rzeczy, autonomiczność, zastosowanie sztucznej inteligencji to aspekty, które urzeczywistniają wyobrażenia na temat nowoczesnego transportu i zbliżają nas do tego, co kiedyś wydawało się nieosiągalne. Nowe technologie zrewolucjonizują sposób, w jaki w najbliższej przyszłości będziemy postrzegać transport, a normy będą stanowić jego podstawę techniczną. To właśnie normy zawierają nowoczesną wiedzę ekspercką, sprawdzone rozwiązania, zapewniają interoperacyjność systemów, pozwalają na pewne wdrożenie rozwiązań informatycznych – tak organizatorzy konkursu uzasadniają wybór tegorocznego motywu przewodniego.

8. Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” - „Transport przyszłości napędzany normami”,

Cele konkursu:

  • upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej przekonania o roli norm technicznych w codziennym życiu,
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii normalizacyjnych do swoich zajęć lekcyjnych – wpisuje się to w wymagania ujęte w nowej podstawie programowej MEN dla szkół branżowych I i II stopnia oraz techników.

Uczniowie i nauczyciele ze szkół średnich, którzy podejmą wyzwanie PKN, będą musli spróbować odpowiedzieć na pytanie: jak będzie wyglądał transport przyszłości? jak nowoczesne technologie połączone z odpowiednimi normami wpłyną na rozwój transportu?

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”„Grafika” i „Film”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2020 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl

Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji 20 marca 2020 r.

Więcej informacji o konkursie na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prezydent m. st. Warszawy oraz Ochotnicze Hufce Pracy. 

Smart City Blog jest partnerem merytorycznym wydarzenia.