Warszawa
Aktualności Przestrzeń Smart Citizen

Uchwała krajobrazowa: w Warszawie ruszają konsultacje projektu

5 czerwca rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który ma przyczynić się do uporządkowania przestrzeni stolicy. Tego typu uchwały posiadają już m.in. Kraków, Szczecin i Łódź. Konsultacje ws. uchwały krajobrazowej trwają również we Wrocławiu. 

Wygląd otoczenia i sposób jego ukształtowania mają kluczowy wpływ na jakość życia i decydują o tym, jak czujemy się w danej przestrzeni. Estetykę Warszawy i innych polskich miast szpecą od lat wielkoformatowe płachty na elewacjach i niskiej jakości szyldy. Nadmierne „rozpanoszenie” się reklam w przestrzeni budzi uzasadniony protest mieszkańców i organizacji społecznych.

Niedawno Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport o systemie gospodarowania przestrzenią gminy
jako dobrem publicznym.Więcej w NIK: Polska przestrzeń jest źle zarządzana.

Do 2015 roku samorządy miały bardzo ograniczone możliwości walki z nielegalnymi i szpecącymi reklamami. Sytuację zmieniło dopiero uchwalenie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, czyli tzw. „ustawy krajobrazowej”. Dokument ten wprowadził istotne zmiany w szeregu ustaw, dając samorządom narzędzia do skuteczniejszej ochrony przestrzeni, m.in. poprzez możliwość uchwalania lokalnych przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, nakładania opłat za umieszczanie nośników reklamowych widocznych w przestrzeni publicznej i karania inwestorów nieprzestrzegających tych przepisów.

Co zawiera projekt uchwały?

Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Usystematyzuje wielkości szyldów i reklam, określi ich dopuszczalne typy oraz miejsca, w których mogą być sytuowane. Projekt zakłada m.in. że szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), w taki sposób, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych.

Chaos w przestrzeni publicznejNośniki reklamowe będą mogły być stosowane jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych. Nośniki na budynkach i budowlach będą mogły być umieszczane tylko w ściśle określonych sytuacjach – np. siatki reklamowe, okrywające rusztowania, tylko na krótki okres czasu, natomiast inne reklamy tylko na ślepych ścianach o charakterze technicznym.

Do poprawy jakości krajobrazu przyczyni się również uporządkowanie sytuowanych na terenach publicznych obiektów małej architektury, takich jak ławki, słupki i kosze na śmieci. W projekcie uchwały znajdą się zapisy dotyczące palety materiałów, z których będzie można je wykonywać.

Zostaną także wprowadzone regulacje dotyczące grodzenia. Zapisy określą dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, wskażą materiały, z jakich powinny być wykonane (od strony przestrzeni publicznych jako niewłaściwe zostaną np. wskazane ogrodzenia z blachy fałdowej i betonowych prefabrykatów). Uchwała wykluczy możliwość przegradzania przez nowoprojektowane kompleksy mieszkaniowe ciągów pieszych pomiędzy przestrzeniami publicznymi lub ciągów wyznaczonych w planach miejscowych.grodzenia dużych, nowoprojektowanych zespołów mieszkaniowych.

Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie poddany ponownej analizie, a następnie, zgodnie z ustawą, po przejściu procedury uzgodnień i wyłożenia publicznego, trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej potrwają od 5 czerwca do 14 lipca.W ramach konsultacji:

 • odbędzie się debata o projekcie uchwały – w poniedziałek 5 czerwca o 18:00 w Pałacu Kultury i Nauki, będzie transmitowana on-line
 • odbędą się warsztaty:
  • o małej architekturze i ogrodzeniach – 8 czerwca (czwartek)
  • o szyldach – 12 czerwca (poniedziałek)
  • o reklamach – 21 czerwca (środa)
   Każdy z warsztatów odbywa się w Pałacu Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej), w godz. 18:00 – 20:00. Wstęp jest wolny, nie obowiązują zapisy!
 • zostaną zorganizowane punkty konsultacyjne w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79
  • w sobotę 10 czerwca od 12:00 do 15:00
  • od 15:00 do 19:00 w środę 7 czerwca, we wtorki: 13 i 20 czerwca oraz  w czwartek 22 czerwca
 • będzie można składać uwagi do projektu on-line lub na e-mail krajobrazowa@um.warszawa.pl.

Wrocław również konsultuje

Na stronie konsultacji uchwały krajobrazowej Wrocławia znajduje się ankieta. To pierwszy krok, aby wypowiedzieć się na temat nośników reklamowych w mieście, malej architektury i ogrodzeń. W II i III kwartale 2017 roku zaplanowano spotkania w grupach zainteresowanych – z firmami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zarządcami nieruchomości, spółdzielniami i radami osiedli, by poznać ich oczekiwania i obawy. W IV kwartale 2017 roku czas na zbieranie uwag i przygotowanie projektu uchwały.

Źródło: konsultacje.um.warszawa.pl, www.wroclaw.pl
Fot. Pixabay