Aktualności

Unia Europejska: Zielone miasta dla bardziej ekologicznej przyszłości

22 maja podczas Zielonego Tygodnia UE 2018 Unia Europejska ma przyjąć nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami, w tym znacznie bardziej rygorystyczne cele dotyczące recyklingu odpadów komunalnych i ograniczenia składowania na wysypiskach. Od 21 do 25 maja odbywa się największe wydarzenie w dziedzinie ochrony środowiska w Europie i w tym roku tematem będzie ekologizacja naszych miast.

Zielony Tydzień UE Zasady, dzięki którym europejski system gospodarki odpadami będzie najnowocześniejszy na świecie, wyznaczają cele na 55% wszystkich odpadów komunalnych, które mają być poddane recyklingowi do 2025 r., 60% do 2030 r. i 65% do 2035 r. Kolejnym celem jest zapewnienie, by do 2035 roku tylko 10% lub mniej odpadów komunalnych trafiało na wysypiska śmieci. Osobne gromadzenie bioodpadów stanie się obowiązkowe do 2023 r. Takie zasady pomogą miastom zmniejszyć ilość odpadów, zwiększyć recykling i zainicjować nowe pomysły na ponowne wykorzystanie przedmiotów – czyniąc je mistrzami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Miasta wskazują drogę

Oczekuje się, że do 2020 roku 80% Europejczyków będzie mieszkać w miastach, a nacisk na ekologiczne działania miast szybko rośnie. Od planów, aby stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla po zrównoważone planowanie urbanistyczne, wiele miast – takich jak Zielone Stolice UE i miasta z tytułem Zielonego Liścia UE – rozwiązuje te problemy. UE wspiera takie zmiany oferując zasady, narzędzia i finansowanie.

Zielony Tydzień UE

Zielony Tydzień UEPoprzez wydarzenia w całej Europie oraz ważną konferencję na temat polityki UE w tej dziedzinie, jaka odbędzie się w Brukseli, Zielony Tydzień UE będzie pokazywać, jak UE działa na rzecz miast i obywateli. Tydzień został oficjalnie otwarty 21 maja w Utrechcie (Holandia) i zakończy się 25 maja w Madrycie (Hiszpania). Unijny szczyt wysokiego szczebla dotyczący Zielonych Miast, czyli konferencja Green Cities Summit UE odbędzie się w Brukseli w dniach od 22 do 24 maja.

Jednym z tematów dyskusji będzie zwiększanie efektywności stosowania przepisów UE dotyczących odpadów, wody i powietrza, np. w ramach Agendy Miejskiej UE. Niektóre formy współpracy w ramach Agendy Miejskiej, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, mobilność w miastach i jakość powietrza, odnoszą się w szczególności do kwestii środowiskowych. Kolejnym tematem dziesiątek sesji tematycznych będzie umiejscowienie zrównoważonego rozwoju w sercu procesów planowania miast.

Zielony Tydzień UEAby pomóc miastom w opracowaniu zrównoważonych strategii miejskich, w Zielonym Tygodniu zostanie uruchomione nowe narzędzie dla Zielonych Miast, które umożliwi miastom ocenę ich sprawności ekologicznej i ocenę na tle innych miast. Jest to nieprzebrane źródło informacji do tworzenia pomysłów dotyczących ekologicznego i zrównoważonego planowania miast.

Wieczorem 23 maja zostaną ogłoszone nagrody LIFE, którymi zostaną nagrodzone najbardziej innowacyjne, inspirujące i skuteczne projekty LIFE w dziedzinie ochrony przyrody, środowiska i klimatu.

Dołącz do ruchu

Wielu obywateli przyłącza się do ruchu na rzecz bardziej zrównoważonych miast. Na poziomie lokalnym działania inspirowane koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym zyskują na atrakcyjności, otwierane są repair cafés, powstaje coraz więcej inicjatyw zastępowania tworzyw sztucznych i zwiększa się zainteresowanie uprawianiem ogrodnictwa w miastach.

Weź udział w Zielonym Tygodniu UE podczas wydarzeń partnerskich odbywających się w całej Unii Europejskiej, podczas naszej konferencji wysokiego szczebla w Brukseli, otwarcia w Utrechcie, zamknięcia w Madrycie lub w Internecie na Twitterze i w czasie transmisji na żywo.

Źródło: materiały prasowe