Blog Idea smart city Innowacje i biznes Wydarzenia Zaproszenia

Urban Lab Rzeszów: Ekomobilność i alternatywne formy transportu

Urban Lab, czyli miejsce wypracowywania rozwiązań na rzecz poprawy jakości życie w Polsce. Tego typu dwie jednostki funkcjonują już w polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. Pierwszy z nich ma charakter bardzie społeczny, drugi – nastawiony jest na innowacje technologiczne. I właśnie jutro (22 listopada) w Urban Lab Rzeszów odbędzie się konferencja „Ekomobilność i alternatywne formy transportu”.

Celem konferencji jest propagowanie realizacji najbardziej innowacyjnych koncepcji nowej mobilności, tak, aby alternatywne formy transportu miały odzwierciedlenie w codziennym transporcie miejskim. W trakcie konferencji zostaną poruszone trzy ważne tematy:
1) Infrastruktura dla alternatywnych form transportu.
Założeniem panelu jest przeprowadzenie dyskusji z obszaru Smart City, elektrycznego i alternatywnego transportu w miastach. Efektem dyskusji będzie wypracowanie nowych rozwiązań dla transportu miejskiego.
2) Miasta Innowacji – Inkubatory odnawialnych źródeł energii 
Założeniem panelu jest prezentacja działań mających na celu wypracowanie zastosowania magazynów energii oraz wskazania warunków, w jakich będą pracować.
3) Eco  busy – jako symptom rozwoju komunikacji miejskiej
Założeniem panelu jest podjęcie dyskusji nad projektami, których wdrożenie umożliwi podniesienie jakości życia miezkańców

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Urban Lab Rzeszów (ul. 3-ego Maja 13, Rzeszów, I piętro).

Urban Lab Rzeszów – miejsce bardzo aktywne

Urban Lab Rzeszów to instrument współpracy Rzeszowa z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę, jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Misja Urban Lab są działania oparte na 4 filarach:
1) Współpraca z Partnerami poszukującymi rozwiązania dla zdiagnozowanych problemów miejskich.
2) Bazy danych dla osób poszukujących rozwiązań poprawy życia w mieście.
3) Urban Cafe przestrzeń dla rozwoju i kreowania innowacyjnych rozwiązań.
4) Inkubator innowacji wsparcie procesu inkubacji dla innowacyjnych pomysłów dotyczących rozwiązań problemów miejskich.

Od 9 października br., gdy oficjalnie otworzono rzeszowski Urban Lab, odbyło się w tym miejscu sporo interesujących wydarzeń, a kolejne są już w planach. Warto śledzić ich kalendarz: