Wejście do metra w Warszawie
Mobilność Warsaw Smart City

Warszawa ma plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego

Śledząc sytuację w aglomeracjach zachodniej Europy gołym okiem widać, że jednym z najważniejszych wyzwań, stojącym przed władzami komunalnymi, jest kwestia transportu wewnątrz aglomeracji. Dziś sukces osiągają wyłącznie miasta, które potrafią skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem. Skutecznie, czyli poprzez dynamiczny rozwój transportu zbiorowego kosztem indywidualnego transportu samochodowego.

Dlatego cieszę się, że 7 maja br. Rada m.st. Warszawy uchwaliła dokument strategiczny o długiej nazwie Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi. Dużą część opracowania stanowi diagnoza stanu obecnego – wartościowa i dość syntetycznie przygotowana. Zawiera mnóstwo informacji dotyczących: czynników wpływających na zapotrzebowanie na komunikację zbiorową, aktualnej sieci komunikacyjnej, finansowania komunikacji zbiorowej, organizacji rynku przewozów czy preferencji pasażerów. Autorzy dokumentu przedstawili również sporo prognoz dotyczących przyszłości transportu zbiorowego w Warszawie i na terenie sąsiadujących powiatów. Zainteresowanym tematyką polecam.

Na marginesie, chcę wyrazić pewne zdziwienie, że władze miasta nie zaczekały z uchwaleniem ostatecznej wersji planu do czasu uzyskania ostatecznych wyników prowadzonego aktualnie Warszawskiego Badania Ruchu 2015. W uchwalonym dokumencie autorzy kilkukrotnie odwołują się do poprzedniego badania, które pochodzi z 2005 roku. Niewątpliwie, przez 10 lat wiele zmieniło się zarówno w stołecznym transporcie zbiorowym, jak i w zachowaniach pasażerów.