Hackathon „Rat Relay 2018”
Aktualności Smart Citizen Warsaw Smart City

Hackathon „Rat Relay 2018”. Warszawa stawia wyzwanie przed studentami

W stolicy rozpoczął się trzydniowy hackathon „Rat Relay 2018”. Jednym z wyzwań uczestników będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak zwiększyć zaangażowanie społeczne warszawiaków? Pomysłów rozwiązania tego wyzwania, w sześcioetapowym procesie projektowym, szukają studenci z pięciu miast świata.

– Jako miasto dostarczamy warszawiakom różnego rodzaju usługi. Każdorazowo staramy się je jak najlepiej dopasowywać do potrzeb mieszkańców. Jest to tym łatwiejsze im więcej informacji zwrotnych otrzymamy od samych zainteresowanych. Mogą nam je przekazywać na różne sposoby. Warto pamiętać, że sygnały o oczekiwaniach są przez nas gromadzone nie tylko za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu, ale także w procesie konsultacji społecznych, badań czy przy głosowaniu w budżecie partycypacyjnym. Cały czas szukamy jednak sposobów na zwiększenie zaangażowania mieszkańców, stąd pomysł by nad naszym „wyzwaniem” pochylili się także studenci z różnych stron świata – mówi Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy.

Od 21 do 23 marca w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbywa się międzynarodowy hackathon „Rat Relay 2018”. Wbrew nazwie, która może sugerować „wyścig szczurów”, wydarzenie to ma na celu zintegrowanie studentów z całego świata w poszukiwaniu rozwiązań dla globalnego dobra. Jego organizatorem są uczelnie należące do międzynarodowej sieci uniwersytetów i organizacji badawczych „Design Factory Global Network”, do której należy także Politechnika Warszawska.

– Promując metody twórczego poszukiwania rozwiązań chcemy rozwijać współpracę międzynarodową, która może być niezwykle cenna również w odniesieniu do problemów lokalnych. Spojrzenie na ten sam problem, osób z różnych części świata, może przynieść zaskakujące i bardzo innowacyjne rozwiązania – mówi Kinga Kurowska-Wilczyńska, pełnomocnik rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia (CZIiTT PW) i dodaje: – Warto także przypomnieć, że „Rat Relay” w swojej idei zakłada zacieśnienie współpracy miedzy różnymi ośrodkami naukowymi, nie zaś konkurowanie między nimi.

Hackathon z wykorzystaniem design thinking

Hackathon „Rat Relay 2018”W tegorocznym hackathonie udział biorą studenci z Warszawy (Polska), Nowego Jorku (USA), Bogoty i Cali (Kolumnbia), Porto (Portugalia), Leeuwardden (Holandia), Ghent (Belgia), Helsinek (Finlandia) oraz Melbourne (Australia). Wszyscy, wykorzystując metodę design thinking w pracy nad rozwojem produktów informatycznych, wspólnie starają się rozwiązać rzeczywiste, lokalne problemy.

Istotą maratonu jest to, że wyzwania krążą po całym świecie i są przekazywane z miasta do miasta, a kolejne etapy są rozwiązywanie przez uczestników z różnych uczelni. Przykładowo projekt, który rozpoczyna się w Politechnice Warszawskiej, po pierwszym etapie przechodzi do Bogoty, dalej do Porto, Ghent, Cali i ponownie wraca do Warszawy.

Każdy zgłoszony projekt przechodzi sześć etapów procesu design thinking:
1. fazy głębokiego zrozumienia potrzeb użytkownika (empatii);
2. redefinicji wyzwania;
3. generowania i wyboru pomysłu, który rozwiązuje wyzwanie;
4. prototypowania;
5. testowania prototypów;
6. podsumowania i prezentacji rozwiązań.

Urząd m.st. Warszawy jest partnerem wydarzenia prowadzonego przez Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej. Zadaniem stolicy było przede wszystkim zgłoszenie aktualnego problemu do rozwikłania oraz wsparcie uczestników w jego zdefiniowaniu. Miasto Warszawa postawiło przed uczestnikami „Rat Relay” wyzwanie opracowania działań, które pomogłyby przełamać bariery zaangażowania społecznego z wykorzystaniem grywalizacji. Dzięki temu w procesie opiniowania i tworzenia usług miejskich angażowałaby się większa liczba ludzi zróżnicowanym stylu życia, wieku, sytuacji rodzinnej, poglądach i potrzebach.

Wyniki prac uczestników hackathonu poznamy w piątek, 23 marca, późnym wieczorem. Więcej informacji o hackathonie na infox.pw.edu.pl/RatRelay.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Fot. Urząd m.st. Warszawy