Warszawa
Aktualności Mobilność Smart Citizen Warsaw Smart City

Warszawa tworzy Forum Pasażerów. Każdy może zostać jego uczestnikiem

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza pasażerów do udziału w Forum Pasażerów. Miasto chce, aby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego stale pracuje nad poprawą jakości świadczonych usług. Pasażerowie mogą w różny sposób przekazywać swoje uwagi, oczekiwania i potrzeby – poprzez media społecznościowe, badania opinii, konsultacje społeczne, spotkania z reprezentantami lokalnych organizacji i społeczności. Obecnie ZTM proponuje nową inicjatywę, która ma być ważnym źródłem opinii o Warszawskim Transporcie Publicznym – Forum Pasażerów.

Kto może zostać członkiem Forum Pasażerów?

ZTM chce zebrać grupę osób otwartych, kreatywnych, które pragną aktywnie i bezinteresownie uczestniczyć w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej. Pomysłodawcom zależy, aby w składzie Forum znaleźli się przedstawiciele różnych grup pasażerów, reprezentujący odmienne spojrzenia, m.in.: rodzice z małymi dziećmi, niepełnosprawni, seniorzy, czy osoby z różnych części miasta i okolic.

ZTM swoje zaproszenie kieruje do pasażerów, którzy chcą:

  • brać udział w konsultacjach najważniejszych zagadnień związanych z transportem publicznym w aglomeracji warszawskiej,
  • inicjować nowe rozwiązania związane z doskonaleniem komunikacji miejskiej,
  • przekazywać swoje propozycje, sugestie i potrzeby.

Jak można zgłosić się do udziału w Forum?

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowegodostępnego także w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów. Wypełniony formularz można:

  • przesłać na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa,
  • złożyć w kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie,
  • złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Na zgłoszenia ZTM czeka do 15 września 2018 r.

Osoby włączone w skład Forum Pasażerów zostaną powiadomione o tym fakcie do 30 września 2018 r. za pośrednictwem danych kontaktowych przekazanych w zgłoszeniu.

Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie