European Mobility Week, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Mobilność Smart Citizen Warsaw Smart City

Warszawska polityka mobilności: trwają konsultacje społeczne

W Warszawie 22 września to Dzień Bez Samochodu, obchodzony w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września). Z tej okazji dziś jeździmy komunikacją miejską za darmo (szczegóły na stronie Zarządu Transportu Miejskiego). Ale warto też w tym dniu zastanowić się nad projektem dokumentu „Warszawska polityka mobilności”, który do 10 października br. jest przedmiotem konsultacji społecznych.

Komunikacja w Lubinie od września zeszłego roku jest bezpłatna. Ponoć władze miasta są z tego rozwiązania bardzo zadowolone, gdyż mieszkańcy masowo przesiedli się do autobusów: po roku liczba pasażerów wzrosła ponoć o 100 procent, a miasto musiało zwiększyć liczbę kursujących autobusów. Godne głębszej refleksji jest uzasadnienie władz Lubina dla takiej polityki, włączające komunikację do sfery bezpłatnych usług publicznych. Według rzecznika prezydenta Lubina: „Bilet to nic innego jak kolejny podatek, a przecież mieszkańcy już raz na komunikację płacą przez budżet miasta.” – pisałem na blogu dzień przed zeszłorocznym Dniem Bez Samochodu.

„Warszawska polityka mobilności” ma tworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. Dotyczy polityki przestrzennej miasta, poprawy jakości transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego oraz edukacji transportowej. To także przekształcanie ulic i placów Warszawy w przyjazne przestrzenie publiczne.

Jaki będzie cel „Warszawskiej polityki mobilności”?

Wdrożenie rozwiązań zapisanych w dokumencie ma zachęcić mieszkańców do chodzenia pieszo, jeżdżenia rowerem i transportem zbiorowym oraz do ograniczenia korzystania z samochodów w codziennym życiu. Podejmowane kompleksowo działania będą dotyczyły m.in.:

 • foto-20150509_071wspierania budowy ładu przestrzennego miasta (np. dzięki wykorzystywaniu mechanizmów planowania przestrzennego),
 • zwiększenia roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego (rozwijanie spójnej i gęstej sieci tras i parkingów rowerowych, eliminacja barier i utrudnień, ułatwienia w ruchu, itd.),
 • przekształceń przestrzeni publicznych i przywracania im ich społecznych funkcji m.in. przez realizację projektów rewaloryzacji ulic, placów i skwerów miejskich,
 • dostosowania parametrów ulic do planowanych funkcji włącznie z ograniczaniem przestrzeni dla ruchu i postoju samochodów,
 • określenia nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście,
 • porządkowania zasad funkcjonowania parkowania, transportu ładunków, dostawy towarów, obsługi ruchu turystycznego itd.

Zachęcam do zapoznania się z projektem „Warszawskiej polityki mobilności” oraz założeniami organizacyjnymi dotyczącymi jej wdrażania. Temat obszernie został tez omówiony w nr 168 (czerwiec 2016)  magazynu „Krajobraz Warszawski”. Pomocne mogą być też prezentacje z debaty otwierającej cykl warsztatów konsultacyjnych dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysława Reksnisa (koordynatora prac na dokumentem) oraz dra inż. Andrzeja Brzezińskiego z Politechniki Warszawskiej (autora prowadzącego).

Jak wziąć udział w konsultacjach „Warszawskiej polityki mobilności”?

Konsultacja trwają do 10 października br. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać – wykorzystując formularz:

 • drogą elektroniczną: mobilna@um.warszawa.pl
 • pocztą: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
 • osobiście: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, w dni robocze w godz. 08.00–16.00.

Można też wziąć udział w jednym z warsztatów (zostały jeszcze dwa):

 • 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 17.30–20.30, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, sala Darczyńców, wejście A
 • 8 października 2016 r. (sobota), godz. 17.30–20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Debata podsumowująca konsultacje odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55, sala 316 im. Samuela Lindego, III piętro).

Zapraszam do obejrzenia debaty z 14 września, która była wprowadzeniem do cyklu warsztatów o „Warszawskiej polityce mobilności”:

 

Na podstawie: www.konsultacje.um.warszawa.pl
Grafika/Foto: www.mobilityweek.eu / własne