Przechodnie
Smart Citizen Zaproszenia

Więcej czasu na zgłoszenia samorządów do konkursu HUMAN SMART CITIES

Z uwagi na innowacyjną, nowatorską i z tego powodu trudną dla wielu potencjalnych wnioskodawców tematykę uruchomionego konkursu dotacji pt. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania fiszek projektowych do 24 listopada br.

Ponadto, zmieniono sposób wskazania daty granicznej przyjmowania fiszek projektowych z daty stempla pocztowego na datę wpływu (pkt 14.2 i 15.1 Regulaminu).

Dodatkowo, z uwagi na brak definicji obszaru funkcjonalnego miasta, wskazanego w punkcie 8.1 Regulaminu, pociągający za sobą pytania ze strony wnioskodawców, zdecydowano się wprowadzić odpowiednie zapisy doprecyzowujące powyższe pojęcie. W pozostałym zakresie Regulamin pozostał niezmieniony.

Jednolity tekst regulaminu

Zaplanowano również zorganizowanie dodatkowego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 24 października br. w Gdyni. Szczegóły i rejestracja do udziału na stronie Ministerstwo Rozwoju.

Fot. Pixabay