Wielorodzinne domy modelowe
Blog Infrastruktura Przestrzeń

Ministerstwo Rozwoju wybrało wielorodzinne domy modelowe

Ministerstwo Rozwoju rozstrzygnęło ogólnopolski konkurs na wielorodzinny dom modelowy, który jest elementem rządowego programu budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Cokolwiek sądzimy o obecnym, poprzednim i ewentualnie (to dla tych, co mają szklaną kulę) o przyszłym rządzie, to chyba większość z nas zgodzi się, że polski rynek mieszkaniowy nie przypomina niczego, co jest znane w lepiej rozwiniętych krajach UE. Taka sytuacja powoduje wiele problemów, np. z mobilnością pracowników czy przyciąganiem do miast nowych i zdolnych mieszkańców, choć niekoniecznie dobrze sytuowanych.

W ubiegłym roku popełniłem na blogu tekst Czy współczesne miasta powinny rozwijać mieszkalnictwo komunalne? Pisałem w nim m.in.

„Mam wrażenie, że większość osób taktuje wydatki publiczne na budownictwo mieszkaniowe jako (zbędny) koszt, choć w rzeczywistości to jest inwestycja. Najlepiej rozwijające się aglomeracje w Europie już dawno zrozumiały, że łatwo dostępne mieszkania stanowią jedno z najlepszych kół zamachowych dla rozwój miast, bo są jednym z czynników przyciągających nowych mieszkańców.”

Celem konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju na wielorodzinny dom modelowy było stworzenie wysokiej jakości budynków mieszkalnych, przyjaznych rodzinom i lokalnym społecznościom, spełniających rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Wszystko przy możliwie niskim koszcie budowy (nie większym niż 2 tys. zł za m kw. powierzchni użytkowej mieszkań), który pozwoli oferować czynsz dostępny także dla osób słabiej uposażonych.

Dlatego uważam, że temu programowi rządowemu warto kibicować, choć oczywiście nie musi to być kibicowanie bezkrytyczne.

4 nagrody za domy modelowe

Konkurs na wielorodzinny dom modelowy przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie, do którego zgłosiło się 75 pracowni, uczestnicy przygotowali projekty zabudowy wielorodzinnej dla teoretycznej lokalizacji. W drugim etapie, w którym rozpatrywano 11 prac, architekci mieli za zasadnie dopasować swoją koncepcję do uwarunkowań konkretnej działki, położonej w Katowicach przy ul. Korczaka. Prace oceniał sąd konkursowy, który zdecydował o przyznaniu czterech równorzędnych nagród. Nagrodzone projekty wyróżniają się m.in. funkcjonalnością zaplanowania przestrzeni publicznej, zróżnicowaniem skali i gabarytów zabudowy mieszkaniowej, a także zastosowaniem technologii skracających czas i koszt realizacji inwestycji.

Inwestycje w oparciu o projekty domów modelowych realizowane będą przez spółkę BGK Nieruchomości w ramach filaru komercyjnego programu Mieszkanie Plus. Docelowo budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem realizowana będzie zarówno w dotychczasowym filarze komercyjnym, za który odpowiada BGK Nieruchomości, jak i w filarze regulowanym, którego zasady określa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Fot. Facebook / Ministerstwo Rozwoju