Smart City Expo World Congress
Idea smart city Zaproszenia

World Smart City Awards: przyjmowanie zgłoszeń do 4 sierpnia

Do 4 września można zgłaszać propozycje nominacji do prestiżowego konkursu World Smart City Awards, który corocznie towarzyszy targom Smart City Expo World Congress. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach: miasta, projekty oraz innowacyjne idee. 

Celem konkursu jest zidentyfikowanie, promocja i wsparcie dla nowatorskich miejskich strategii, projektów oraz idei, które niosą ze sobą potencjał zmian w życiu mieszkańców poprzez wyjątkową innowacyjność oraz stymulowanie rozwiązań inkluzywnych, sprawiedliwych, bezpiecznych, zdrowych i współpracujących, a tym samym podnoszących standard życie. Konkurs adresowany jest zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego: miast, przedsiębiorców, startupów, innowacyjnych, programistów, centrów naukowych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, konsorcjów ( w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), aktywistów  społecznych.

Co roku do konkursu zgłaszane są setki propozycji z całego świata. W 2016 r. przesłano 259 aplikacji z 45 państw. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

  • Miasto – Nowy Jork za strategię budowy miasta inteligentnego i sprawiedliwego
  • Projekt –  Aspern Smart City Research z Wiednia za zintegrowane badania nad energetyką przyszłości
  • Innowacyjna idea (ukierunkowana na rozwiązanie problemów występujących w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej) –  Microclinic Technologies z Kenii za transformację systemu opieki zdrowotnej poprzez digitalizację i szpitali i przychodni oraz telemedycynę.

Tegoroczne zgłoszenia powinny dotyczyć jednego z następujących tematów: zarządzania, mobilności, bezpiecznego miasta, gospodarki, zrównoważonego rozwoju, gospodarki okrężnej (circular economy), społeczeństwa, danych i technologii. Szczególowe zasady znajdują się w regulaminie.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 15 listopada podczas specjalnej ceremonii w towarzyszącej targom Smart City Expo World Congress.

Więcej informacji o konkursie

Targi Smart City Expo World Congress to największa na świecie impreza dedykowana tematyce inteligentnych miast,.  która odbywa się co roku w Barcelonie. W 2016 r. w imprezie wzięło udział ponad 16,5tys. osób i 420 mówców z 600 miast. W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 listopada.

Ceremonia wręczenia nagród w 2016 roku

Fot. Facebook /  Smart City Expo World Congress