I Smart City Forum
Zaproszenia

23-24 września: II Smart City Forum [ZAPROSZENIE]

W dniach 23–24 września br. w Warszawie odbędzie się II edycja Smart City Forum – inicjatywy, poświęconej inteligentnym miastom w Polsce. Konferencja gromadzi wybitnych ekspertów, prezydentów polskich miast oraz licznych przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Jak wiele konferencji poświęconych tematyce smart city, również II Smart City Forum bardziej koncentruje się na aspekcie technologicznym smart city a nie na mieszkańcach (polecam mój tekst Trzy generacje smart cities, czyli dlaczego Polska zostaje w tyle). Ale w programie Forum można znaleźć kilka tematów, które sygnalizują, że w tym wszystkim ważny jest człowiek, np. cały blok tematyczny „Partycypacyjny model budowy inteligentnego miasta”. Dlatego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, które kierowane jest w szczególności do przedstawicieli władzy krajowej, regionalnej i lokalnej oraz takich sektorów jak: IT, transport, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, medycyna, edukacja, kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

W programie przewidziano dyskusje m.in. na tematy:

  • Smart City. Rewolucja czy ewolucja dotychczasowej strategii zarządzania miastem?
  • Budowa Inteligentnego Miasta – projektowanie modelu, sposoby wdrażania, mierzenie efektów.
  • Skuteczne i zgodne z prawem wdrożenia rozwiązań smart city w Polsce
  • Współpraca w ramach gmin, powiatów, miast
  • Płatności w miastach przyszłości
  • Cyfrowy mieszkaniec miasta: korzyści i wyzwania dla mieszkańców oraz dla administracji publicznej
  • Partycypacyjny model budowy inteligentnego miasta

W Forum mają wziąć udział m.in. prezydenci Słupska (Robert Biedroń), Katowic (Marcin Krupa), Lublina (Krzysztof Żuk), Łodzi (Hanna Zdanowska), Rzeszowa (Tadeusz Ferenc), Zielonej Góry (Janusz Kubicki), Białegostoku (Tadeusz Truskolaski), wiceprezydenci Warszawy, Wrocławia, Gdyni, Bydgoszczy oraz wielu innych urzędników samorządowych. Z drugiej strony głos zabiorą przedstawiciele polskich oddziałów firm zainteresowanych udziałem w rozwijaniu smart city w Polsce: Microsoft, Google, Orange, Huawei, IBM, VISA, itd.

Nad poziomem merytorycznym wydarzenia czuwa Rada Programowa Forum, której przewodniczy Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu Orange Polska, liczni przedstawiciele dostawców rozwiązań dla sektora oraz prezydenci polskich miast, poprzez wymianę opinii i doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce, przygotują zakres merytoryczny Wydarzenia. W nadchodzącej edycji do grona członków Rady dołączyli m.in. prezydenci miast: Krzysztof Żuk, Robert Biedroń, Hanna Zdanowska, Wojciech Szczurek (Gdynia).

II Smart City Forum - banner

Podczas pierwszej edycji zostały poruszone takie kwestie jak idea Smart City i Smart Society, sposoby płatności w miastach i miasteczkach przyszłości oraz rola ICT w zarządzaniu infrastrukturą Smart Cities. Jesienna edycja Forum pogłębi dyskusję na ww. tematy, skupiając się przy tym także na kwestiach finansowania, transportu, ekologii i korzyści dla mieszkańców z wprowadzenia rozwiązań Smart City.

Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

Więcej informacji o II Smart City Forum można znaleźć na stronie www.smartcityforum.pl.

 

Fot. MM Conferences S.A., www.smartcityforum.pl