Blog Ekologia Infrastruktura Innowacje i biznes Przestrzeń

Zielone certyfikaty dla budynków. Rośnie ich popularność [raport do pobrania]

Ostatnio na Smart City Blogu proponowałem Wam lekturę dwóch raportów związanych z rozwojem elektromobilności w Polsce (raport EY oraz ING Banku Śląskiego, raport GreenWay Polska oraz Clean Technica). Dziś dla odmiany proponuję zmianę tematu na ekologiczne budownictwo. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) opublikowało swój doroczny raport Certyfikacja zielonych budynków w liczbach.

Publikacja dotyczy okresu marzec 2017 – marzec 2018. W Polsce obecne są trzy systemy certyfikacji: LEED (od 2010), BREEAM (2010), HQE (2015), DGNB (2016) oraz WELL (2017). Obecnie certyfikowanych jest już ponad 500 obiektów, a okres 12 miesięcy objętych raportem oznaczał wzrost liczby certyfikatów o 23%! W liczbach bezwzględnych – 93 nowe certyfikaty.

Wśród certyfikowanych obiektów – jak na całym świecie – przeważają budynki biurowe, ale nie brakuje też obiektów przemysłowych, handlowych i hotelowych. Ciekawostka – wśród certyfikowanych obiektów jest jedna szkoła – American School of Warsaw w Konstancinie-Jeziornie.

Kilka wniosków z raportu:

  • najwięcej budynków certyfikowanych jest w systemie BREEAM (ponad 70%), a na drugim miejscu jest system LEED (prawie 25%) (przy okazji – niedawno moderowałem konferencję firmy Sweco Consulting, która odpowiada w Polsce za blisko 50% certyfikacji BREEAM)
  • całkowita powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów osiągnęła już prawie 12 mln m2
  • wzrostowa tendencja liczby budynków nowych – ich udział w tym roku sięgnął 68% (w roku poprzednim wynosił 63%)
  • udział certyfikowanych biurowców utrzymał się praktycznie na tym samym poziomie – prawie 67%
  • odnotowano 5-procentowy wzrost udziału certyfikowanej powierzchni biurowej względem całości nowoczesnej powierzchni biurowej (w Polsce było dostępnych prawie 9,7 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego aż 62% stanowi powierzchnia certyfikowana)

Raport można pobrać za darmo ze strony PLGBC.